Thiết lập và sử dụng bảng màu trong phần mềm logo, bảng mã màu html, css, rgb, cmyk chuẩn

Mã màu sắc ra đời nhằm giúp con người và laptop xác định đúng mực màu sắc đề nghị dùng. Nội dung bài viết này tổng phù hợp bảng mã color RGB, HEX và CMYK chuẩn dùng trong lập trình website (HTML, CSS), xây dựng ứng dụng, xây đắp đồ họa, xây dựng, in ấn…Trong game Free
Fire, rất có thể dùng bảng code màu này tạo thành chữ kỹ có color trông khôn cùng độc đáo. Muốn chữ ký kết màu đỏ, hãy chèn mã color trước tên, ví dụ như Free
Fire FF, mong chữ nghiêng thì thêm , in đậm thì . Xem xét chỉ những tài khoản khác new thấy được sự biến hóa này.

Bạn đang xem: Bảng màu trong phần mềm logo


Nội dung


Bảng mã màu sắc RGB, Hex cơ bản

Đây là bảng màu cơ bản nhất vào thiết kế. Lúc làm việc với HTML và CSS, cố gắng vì dùng mã màu HEX tuyệt RGB, bạn có thể gõ thẳng tên màu vào.

MàuTên màuHex Code #RRGGBBDecimal Code (R,G,B)
Black#000000(0,0,0)
White#FFFFFF(255,255,255)
Red#FF0000(255,0,0)
Lime#00FF00(0,255,0)
Blue#0000FF(0,0,255)
Yellow#FFFF00(255,255,0)
Cyan / Aqua#00FFFF(0,255,255)
Magenta / Fuchsia#FF00FF(255,0,255)
Silver#C0C0C0(192,192,192)
Gray#808080(128,128,128)
Maroon#800000(128,0,0)
Olive#808000(128,128,0)
Green#008000(0,128,0)
Purple#800080(128,0,128)
Teal#008080(0,128,128)
Navy#000080(0,0,128)

Bảng màu giỏi dùng

Bảng màu HEX xuất xắc dùng với nhiều sắc độ khác nhau của màu sắc.

#EEEEEE

#DDDDDD

#CCCCCC

#BBBBBB

#AAAAAA

#999999

#888888

#777777

#666666

#555555

#444444

#333333

#222222

#111111

#000000

#FF0000

#EE0000

#DD0000

#CC0000

#BB0000

#AA0000

#990000

#880000

#770000

#660000

#550000

#440000

#330000

#220000

#110000

#FFFFFF

#FFFFCC

#FFFF99

#FFFF66

#FFFF33

#FFFF00

#CCFFFF

#CCFFCC

#CCFF99

#CCFF66

#CCFF33

#CCFF00

#99FFFF

#99FFCC

#99FF99

#99FF66

#99FF33

#99FF00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#FFCCFF

#FFCCCC

#FFCC99

#FFCC66

#FFCC33

#FFCC00

#CCCCFF

#CCCCCC

#CCCC99

#CCCC66

#CCCC33

#CCCC00

#99CCFF

#99CCCC

#99CC99

#99CC66

#99CC33

#99CC00

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#00CCFF

#00CCCC

#33CC66

#33CC33

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#FF99FF

#FF99CC

#FF9999

#FF9966

#FF9933

#FF9900

#CC99FF

#CC99CC

#CC9999

#CC9966

#CC9933

#CC9900

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#FF66FF

#FF66CC

#FF6699

#FF6666

#FF6633

#FF6600

#CC66FF

#CC66CC

#CC6699

#CC6666

#CC6633

#CC6600

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#FF33FF

#FF33CC

#FF3399

#FF3366

#FF3333

#FF3300

#CC33FF

#CC33CC

#CC3399

#CC3366

#CC3333

#CC3300

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#0033FF

#FF3333

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#FF00FF

#FF00CC

#FF0099

#FF0066

#FF0033

#FF0000

#CC00FF

#CC00CC

#CC0099

#CC0066

#CC0033

#CC0000

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#00FF00

#00EE00

#00DD00

#00CC00

#00BB00

#00AA00

#009900

#008800

#007700

#006600

#005500

#004400

#003300

#002200

#001100

#0000FF

#0000EE

#0000DD

#0000CC

#0000BB

#0000AA

#000099

#000088

#000077

#000055

#000044

#000022

#000011

Bảng màu sắc đầy đủ

Bảng màu đầy đủ nhất với các thông tin: thương hiệu tiếng Anh của màu, các sắc độ của từng màu, mã HEX, mã RGB.

Trong lập trình web, bạn có thể viết rút gọn mã màu Hex bằng nhiều cách. Ví dụ rứa vì viết #ffffff, bạn có thể viết là #fff. Tuyệt mã màu #ff0066 có thể viết rút gọn là #f06.

Màu và thương hiệu màuDecimal Code (R,G,B)Hex Code #RRGGBB
Ghost
White
(248, 248, 255)#F8F8FF
White
Smoke
(245, 245, 245)#F5F5F5
Gainsboro(220, 220, 220)#DCDCDC
White(255, 255, 255)#FFFFFF
Black(0, 0, 0)#000000
Dim
Gray
(105, 105, 105)#696969
Light
Gray
(211, 211, 211)#D3D3D3
Gray(190, 190, 190)#BEBEBE
Gray11(28, 28, 28)#1C1C1C
Gray21(54, 54, 54)#363636
Gray31(79, 79, 79)#4F4F4F
Gray41(105, 105, 105)#696969
Gray51(130, 130, 130)#828282
Gray61(156, 156, 156)#9C9C9C
Gray71(181, 181, 181)#B5B5B5
Gray81(207, 207, 207)#CFCFCF
Gray91(232, 232, 232)#E8E8E8
Dark
Gray
(169, 169, 169)#A9A9A9
Light
Slate
Gray
(119, 136, 153)#778899
Slate
Gray
(112, 128, 144)#708090
Slate
Gray1
(198, 226, 255)#C6E2FF
Slate
Gray2
(185, 211, 238)#B9D3EE
Slate
Gray3
(159, 182, 205)#9FB6CD
Slate
Gray4
(108, 123, 139)#6C7B8B
Dark
Slate
Gray
(47, 79, 79)#2F4F4F
Dark
Slate
Gray1
(151, 255, 255)#97FFFF
Dark
Slate
Gray2
(141, 238, 238)#8DEEEE
Dark
Slate
Gray3
(121, 205, 205)#79CDCD
Dark
Slate
Gray4
(82, 139, 139)#528B8B
Pale
Goldenrod
(238, 232, 170)#EEE8AA
Floral
White
(255, 250, 240)#FFFAF0
Light
Goldenrod
Yellow
(250, 250, 210)#FAFAD2
Saddle
Brown
(139, 69, 19)#8B4513
Sienna(160, 82, 45)#A0522D
Old
Lace
(253, 245, 230)#FDF5E6
Linen(250, 240, 230)#FAF0E6
Papaya
Whip
(255, 239, 213)#FFEFD5
Blanched
Almond
(255, 235, 205)#FFEBCD
Moccasin(255, 228, 181)#FFE4B5
Peru(205, 133, 63)#CD853F
Beige(245, 245, 220)#F5F5DC
Sandy
Brown
(244, 164, 96)#F4A460
Snow1(255, 250, 250)#FFFAFA
Snow2(238, 233, 233)#EEE9E9
Snow3(205, 201, 201)#CDC9C9
Snow4(139, 137, 137)#8B8989
Seashell1(255, 245, 238)#FFF5EE
Seashell2(238, 229, 222)#EEE5DE
Seashell3(205, 197, 191)#CDC5BF
Seashell4(139, 134, 130)#8B8682
Antique
White
(250, 235, 215)#FAEBD7
Antique
White1
(255, 239, 219)#FFEFDB
Antique
White2
(238, 223, 204)#EEDFCC
Antique
White3
(205, 192, 176)#CDC0B0
Antique
White4
(139, 131, 120)#8B8378
Bisque1(255, 228, 196)#FFE4C4
Bisque2(238, 213, 183)#EED5B7
Bisque3(205, 183, 158)#CDB79E
Bisque4(139, 125, 107)#8B7D6B
Peach
Puff1
(255, 218, 185)#FFDAB9
Peach
Puff2
(238, 203, 173)#EECBAD
Peach
Puff3
(205, 175, 149)#CDAF95
Peach
Puff4
(139, 119, 101)#8B7765
Navajo
White1
(255, 222, 173)#FFDEAD
Navajo
White2
(238, 207, 161)#EECFA1
Navajo
White3
(205, 179, 139)#CDB38B
Navajo
White4
(139, 121, 94)#8B795E
Lemon
Chiffon1
(255, 250, 205)#FFFACD
Lemon
Chiffon2
(238, 233, 191)#EEE9BF
Lemon
Chiffon3
(205, 201, 165)#CDC9A5
Lemon
Chiffon4
(139, 137, 112)#8B8970
Cornsilk1(255, 248, 220)#FFF8DC
Cornsilk2(238, 232, 205)#EEE8CD
Cornsilk3(205, 200, 177)#CDC8B1
Cornsilk4(139, 136, 120)#8B8878
Ivory1(255, 255, 240)#FFFFF0
Ivory2(238, 238, 224)#EEEEE0
Ivory3(205, 205, 193)#CDCDC1
Ivory4(139, 139, 131)#8B8B83
Mint
Cream
(245, 255, 250)#F5FFFA
Honeydew1(240, 255, 240)#F0FFF0
Honeydew2(224, 238, 224)#E0EEE0
Honeydew3(193, 205, 193)#C1CDC1
Honeydew4(131, 139, 131)#838B83
Lavender
Blush1
(255, 240, 245)#FFF0F5
Lavender
Blush2
(238, 224, 229)#EEE0E5
Lavender
Blush3
(205, 193, 197)#CDC1C5
Lavender
Blush4
(139, 131, 134)#8B8386
Lavender(230, 230, 250)#E6E6FA
Misty
Rose1
(255, 228, 225)#FFE4E1
Misty
Rose2
(238, 213, 210)#EED5D2
Misty
Rose3
(205, 183, 181)#CDB7B5
Misty
Rose4
(139, 125, 123)#8B7D7B
Azure1(240, 255, 255)#F0FFFF
Azure2(224, 238, 238)#E0EEEE
Azure3(193, 205, 205)#C1CDCD
Azure4(131, 139, 139)#838B8B
Alice
Blue
(240, 248, 255)#F0F8FF
Light
Slate
Blue
(132, 112, 255)#8470FF
Medium
Slate
Blue
(123, 104, 238)#7B68EE
Slate
Blue
(106, 90, 205)#6A5ACD
Slate
Blue1
(131, 111, 255)#836FFF
Slate
Blue2
(122, 103, 238)#7A67EE
Slate
Blue3
(105, 89, 205)#6959CD
Slate
Blue4
(71, 60, 139)#473C8B
Dark
Slate
Blue
(72, 61, 139)#483D8B
Royal
Blue
(65, 105, 225)#4169E1
Royal
Blue1
(72, 118, 255)#4876FF
Royal
Blue2
(67, 110, 238)#436EEE
Royal
Blue3
(58, 95, 205)#3A5FCD
Royal
Blue4
(39, 64, 139)#27408B
Blue1(0, 0, 255)#0000FF
Blue2(0, 0, 238)#0000EE
Dark
Blue
(0, 0, 139)#00008B
Navy
Blue
(0, 0, 128)#000080
Midnight
Blue
(25, 25, 112)#191970
Cornflower
Blue
(100, 149, 237)#6495ED
Mediumblue(0, 0, 205)#0000CD
Powder
Blue
(176, 224, 230)#B0E0E6
Dodger
Blue1
(30, 144, 255)#1E90FF
Dodger
Blue2
(28, 134, 238)#1C86EE
Dodger
Blue3
(24, 116, 205)#1874CD
Dodger
Blue4
(16, 78, 139)#104E8B
Steel
Blue
(70, 130, 180)#4682B4
Steel
Blue1
(99, 184, 255)#63B8FF
Steel
Blue2
(92, 172, 238)#5CACEE
Steel
Blue3
(79, 148, 205)#4F94CD
Steel
Blue4
(54, 100, 139)#36648B
Deep
Sky
Blue1
(0, 191, 255)#00BFFF
Deep
Sky
Blue2
(0, 178, 238)#00B2EE
Deep
Sky
Blue3
(0, 154, 205)#009ACD
Deep
Sky
Blue4
(0, 104, 139)#00688B
Sky
Blue
(135, 206, 235)#87CEEB
Sky
Blue1
(135, 206, 255)#87CEFF
Sky
Blue2
(126, 192, 238)#7EC0EE
Sky
Blue3
(108, 166, 205)#6CA6CD
Sky
Blue4
(74, 112, 139)#4A708B
Light
Sky
Blue
(135, 206, 250)#87CEFA
Light
Sky
Blue1
(176, 226, 255)#B0E2FF
Light
Sky
Blue2
(164, 211, 238)#A4D3EE
Light
Sky
Blue3
(141, 182, 205)#8DB6CD
Light
Sky
Blue4
(96, 123, 139)#607B8B
Light
Steel
Blue
(176, 196, 222)#B0C4DE
Light
Steel
Blue1
(202, 225, 255)#CAE1FF
Light
Steel
Blue2
(188, 210, 238)#BCD2EE
Light
Steel
Blue3
(162, 181, 205)#A2B5CD
Light
Steel
Blue4
(110, 123, 139)#6E7B8B
Light
Blue
(173, 216, 230)#ADD8E6
Light
Blue1
(191, 239, 255)#BFEFFF
Light
Blue2
(178, 223, 238)#B2DFEE
Light
Blue3
(154, 192, 205)#9AC0CD
Light
Blue4
(104, 131, 139)#68838B
Light
Cyan1
(224, 255, 255)#E0FFFF
Light
Cyan2
(209, 238, 238)#D1EEEE
Light
Cyan3
(180, 205, 205)#B4CDCD
Light
Cyan4
(122, 139, 139)#7A8B8B
Cadet
Blue
(95, 158, 160)#5F9EA0
Cadet
Blue1
(152, 245, 255)#98F5FF
Cadet
Blue2
(142, 229, 238)#8EE5EE
Cadet
Blue3
(122, 197, 205)#7AC5CD
Cadet
Blue4
(83, 134, 139)#53868B
Pale
Turquoise
(175, 238, 238)#AFEEEE
Pale
Turquoise1
(187, 255, 255)#BBFFFF
Pale
Turquoise2
(174, 238, 238)#AEEEEE
Pale
Turquoise3
(150, 205, 205)#96CDCD
Pale
Turquoise4
(102, 139, 139)#668B8B
Medium
Turquoise
(72, 209, 204)#48D1CC
Dark
Turquoise
(0, 206, 209)#00CED1
Turquoise(64, 224, 208)#40E0D0
Turquoise1(0, 245, 255)#00F5FF
Turquoise2(0, 229, 238)#00E5EE
Turquoise3(0, 197, 205)#00C5CD
Turquoise4(0, 134, 139)#00868B
Cyan1(0, 255, 255)#00FFFF
Cyan2(0, 238, 238)#00EEEE
Cyan3(0, 205, 205)#00CDCD
Dark
Cyan
(0, 139, 139)#008B8B
Aquamarine1(127, 255, 212)#7FFFD4
Aquamarine2(118, 238, 198)#76EEC6
Aquamarine3(102, 205, 170)#66CDAA
Aquamarine4(69, 139, 116)#458B74
Dark
Sea
Green
(143, 188, 143)#8FBC8F
Dark
Sea
Green1
(193, 255, 193)#C1FFC1
Dark
Sea
Green2
(180, 238, 180)#B4EEB4
Dark
Sea
Green3
(155, 205, 155)#9BCD9B
Dark
Sea
Green4
(105, 139, 105)#698B69
Sea
Green
(46, 139, 87)#2E8B57
Sea
Green1
(84, 255, 159)#54FF9F
Sea
Green2
(78, 238, 148)#4EEE94
Sea
Green3
(67, 205, 128)#43CD80
Pale
Green
(152, 251, 152)#98FB98
Pale
Green1
(154, 255, 154)#9AFF9A
Pale
Green2
(144, 238, 144)#90EE90
Pale
Green3
(124, 205, 124)#7CCD7C
Pale
Green4
(84, 139, 84)#548B54
Spring
Green1
(0, 255, 127)#00FF7F
Spring
Green2
(0, 238, 118)#00EE76
Spring
Green3
(0, 205, 102)#00CD66
Spring
Green4
(0, 139, 69)#008B45
Green1(0, 255, 0)#00FF00
Green2(0, 238, 0)#00EE00
Green3(0, 205, 0)#00CD00
Green4(0, 139, 0)#008B00
Navy(0, 100, 0)#006400
Medium
Sea
Green
(60, 179, 113)#3CB371
Light
Sea
Green
(32, 178, 170)#20B2AA
Light
Green
(144, 238, 144)#90EE90
Lawn
Green
(124, 252, 0)#7CFC00
Medium
Spring
Green
(0, 250, 154)#00FA9A
Green
Yellow
(173, 255, 47)#ADFF2F
Lime
Green
(50, 205, 50)#32CD32
Yellow
Green
(154, 205, 50)#9ACD32
Forest
Green
(34, 139, 34)#228B22
Chartreuse1(127, 255, 0)#7FFF00
Chartreuse2(118, 238, 0)#76EE00
Chartreuse3(102, 205, 0)#66CD00
Chartreuse4(69, 139, 0)#458B00
Olive
Drab
(107, 142, 35)#6B8E23
Olive
Drab1
(192, 255, 62)#C0FF3E
Olive
Drab2
(179, 238, 58)#B3EE3A
Olive
Drab3
(154, 205, 50)#9ACD32
Olive
Drab4
(105, 139, 34)#698B22
Dark
Olive
Green
(85, 107, 47)#556B2F
Dark
Olive
Green1
(202, 255, 112)#CAFF70
Dark
Olive
Green2
(188, 238, 104)#BCEE68
Dark
Olive
Green3
(162, 205, 90)#A2CD5A
Dark
Olive
Green4
(110, 139, 61)#6E8B3D
Khaki1(255, 246, 143)#FFF68F
Khaki2(238, 230, 133)#EEE685
Khaki3(205, 198, 115)#CDC673
Khaki4(139, 134, 78)#8B864E
Dark
Khaki
(189, 183, 107)#BDB76B
Light
Goldenrod
(238, 221, 130)#EEDD82
Light
Goldenrod1
(255, 236, 139)#FFEC8B
Light
Goldenrod2
(238, 220, 130)#EEDC82
Light
Goldenrod3
(205, 190, 112)#CDBE70
Light
Goldenrod4
(139, 129, 76)#8B814C
Light
Yellow1
(255, 255, 224)#FFFFE0
Light
Yellow2
(238, 238, 209)#EEEED1
Light
Yellow3
(205, 205, 180)#CDCDB4
Light
Yellow4
(139, 139, 122)#8B8B7A
Yellow1(255, 255, 0)#FFFF00
Yellow2(238, 238, 0)#EEEE00
Yellow3(205, 205, 0)#CDCD00
Yellow4(139, 139, 0)#8B8B00
Gold1(255, 215, 0)#FFD700
Gold2(238, 201, 0)#EEC900
Gold3(205, 173, 0)#CDAD00
Gold4(139, 117, 0)#8B7500
Goldenrod(218, 165, 32)#DAA520
Goldenrod1(255, 193, 37)#FFC125
Goldenrod2(238, 180, 34)#EEB422
Goldenrod3(205, 155, 29)#CD9B1D
Goldenrod4(139, 105, 20)#8B6914
Dark
Goldenrod
(184, 134, 11)#B8860B
Dark
Goldenrod1
(255, 185, 15)#FFB90F
Dark
Goldenrod2
(238, 173, 14)#EEAD0E
Dark
Goldenrod3
(205, 149, 12)#CD950C
Dark
Goldenrod4
(139, 101, 8)#8B658B
Rosy
Brown
(188, 143, 143)#BC8F8F
Rosy
Brown1
(255, 193, 193)#FFC1C1
Rosy
Brown2
(238, 180, 180)#EEB4B4
Rosy
Brown3
(205, 155, 155)#CD9B9B
Rosy
Brown4
(139, 105, 105)#8B6969
Indian
Red
(205, 92, 92)#CD5C5C
Indian
Red1
(255, 106, 106)#FF6A6A
Indian
Red2
(238, 99, 99)#EE6363
Indian
Red3
(205, 85, 85)#CD5555
Indian
Red4
(139, 58, 58)#8B3A3A
Sienna1(255, 130, 71)#FF8247
Sienna2(238, 121, 66)#EE7942
Sienna3(205, 104, 57)#CD6839
Sienna4(139, 71, 38)#8B4726
Burlywood(222, 184, 135)#DEB887
Burlywood1(255, 211, 155)#FFD39B
Burlywood2(238, 197, 145)#EEC591
Burlywood3(205, 170, 125)#CDAA7D
Burlywood4(139, 115, 85)#8B7355
Wheat(245, 222, 179)#F5DEB3
Wheat1(255, 231, 186)#FFE7BA
Wheat2(238, 216, 174)#EED8AE
Wheat3(205, 186, 150)#CDBA96
Wheat4(139, 126, 102)#8B7E66
Tan(210, 180, 140)#D2B48C
Tan1(255, 165, 79)#FFA54F
Tan2(238, 154, 73)#EE9A49
Tan3(205, 133, 63)#CD853F
Tan4(139, 90, 43)#8B5A2B
Chocolate(210, 105, 30)#D2691E
Chocolate1(255, 127, 36)#FF7F24
Chocolate2(238, 118, 33)#EE7621
Chocolate3(205, 102, 29)#CD661D
Chocolate4(139, 69, 19)#8B4513
Firebrick(178, 34, 34)#B22222
Firebrick1(255, 48, 48)#FF3030
Firebrick2(238, 44, 44)#EE2C2C
Firebrick3(205, 38, 38)#CD2626
Firebrick4(139, 26, 26)#8B1A1A
Brown(165, 42, 42)#A52A2A
Brown1(255, 64, 64)#FF4040
Brown2(238, 59, 59)#EE3B3B
Brown3(205, 51, 51)#CD3333
Brown4(139, 35, 35)#8B2323
Salmon(250, 128, 114)#FA8072
Salmon1(255, 140, 105)#FF8C69
Salmon2(238, 130, 98)#EE8262
Salmon3(205, 112, 84)#CD7054
Salmon4(139, 76, 57)#8B4C39
Light
Salmon1
(255, 160, 122)#FFA07A
Light
Salmon2
(238, 149, 114)#EE9572
Light
Salmon3
(205, 129, 98)#CD8162
Light
Salmon4
(139, 87, 66)#8B5742
Orange1(255, 165, 0)#FFA500
Orange2(238, 154, 0)#EE9A00
Orange3(205, 133, 0)#CD8500
Orange4(139, 90, 0)#8B5A00
Dark
Orange
(255, 140, 0)#FF8C00
Dark
Orange1
(255, 127, 0)#FF7F00
Dark
Orange2
(238, 118, 0)#EE7600
Dark
Orange3
(205, 102, 0)#CD6600
Dark
Orange4
(139, 69, 0)#8B4500
Light
Coral
(240, 128, 128)#F08080
Coral(255, 127, 80)#FF7F50
Coral1(255, 114, 86)#FF7256
Coral2(238, 106, 80)#EE6A50
Coral3(205, 91, 69)#CD5B45
Coral4(139, 62, 47)#8B3E2F
Tomato1(255, 99, 71)#FF6347
Tomato2(238, 92, 66)#EE5C42
Tomato3(205, 79, 57)#CD4F39
Tomato4(139, 54, 38)#8B3626
Orange
Red1
(255, 69, 0)#FF4500
Orange
Red2
(238, 64, 0)#EE4000
Orange
Red3
(205, 55, 0)#CD3700
Orange
Red4
(139, 37, 0)#8B2500
Red1(255, 0, 0)#FF0000
Red2(238, 0, 0)#EE0000
Red3(205, 0, 0)#CD0000
Dark
Red
(139, 0, 0)#8B0000
Rouge(198, 0, 0)#C60000
Crimson(220, 20, 60)#DC143C
Deep
Pink1
(255, 20, 147)#FF1493
Deep
Pink2
(238, 18, 137)#EE1289
Deep
Pink3
(205, 16, 118)#CD1076
Deep
Pink4
(139, 10, 80)#8B0A50
Hot
Pink
(255, 105, 180)#FF69B4
Hot
Pink1
(255, 110, 180)#FF6EB4
Hot
Pink2
(238, 106, 167)#EE6AA7
Hot
Pink3
(205, 96, 144)#CD6090
Hot
Pink4
(139, 58, 98)#8B3A62
Pink(255, 192, 203)#FFC0CB
Pink1(255, 181, 197)#FFB5C5
Pink2(238, 169, 184)#EEA9B8
Pink3(205, 145, 158)#CD919E
Pink4(139, 99, 108)#8B636C
Light
Pink
(255, 182, 193)#FFB6C1
Light
Pink1
(255, 174, 185)#FFAEB9
Light
Pink2
(238, 162, 173)#EEA2AD
Light
Pink3
(205, 140, 149)#CD8C95
Light
Pink4
(139, 95, 101)#8B5F65
Pale
Violet
Red
(219, 112, 147)#DB7093
Pale
Violet
Red1
(255, 130, 171)#FF82AB
Pale
Violet
Red2
(238, 121, 159)#EE799F
Pale
Violet
Red3
(205, 104, 137)#CD6889
Pale
Violet
Red4
(139, 71, 93)#8B475D
Maroon(176, 48, 96)#B03060
Maroon1(255, 52, 179)#FF34B3
Maroon2(238, 48, 167)#EE30A7
Maroon3(205, 41, 144)#CD2990
Maroon4(139, 28, 98)#8B1C62
Violet
Red
(208, 32, 144)#D02090
Violet
Red1
(255, 62, 150)#FF3E96
Violet
Red2
(238, 58, 140)#EE3A8C
Violet
Red3
(205, 50, 120)#CD3278
Violet
Red4
(139, 34, 82)#8B2252
Magenta1(255, 0, 255)#FF00FF
Magenta2(238, 0, 238)#EE00EE
Magenta3((205, 0, 205)#CD00CD
Dark
Magenta
(139, 0, 139)#8B008B
Orchid(218, 112, 214)#DA70D6
Orchid1(255, 131, 250)#FF83FA
Orchid2(238, 122, 233)#EE7AE9
Orchid3(205, 105, 201)#CD69C9
Orchid4(139, 71, 137)#8B4789
Plum(221, 160, 221)#DDA0DD
Plum1(255, 187, 255)#FFBBFF
Plum2(238, 174, 238)#EEAEEE
Plum3(205, 150, 205)#CD96CD
Plum4(139, 102, 139)#8B668B
Medium
Orchid
(186, 85, 211)#BA55D3
Medium
Orchid1
(224, 102, 255)#E066FF
Medium
Orchid2
(209, 95, 238)#D15FEE
Medium
Orchid3
(180, 82, 205)#B452CD
Medium
Orchid4
(122, 55, 139)#7A378B
Dark
Orchid
(153, 50, 204)#9932CC
Dark
Orchid1
(191, 62, 255)#BF3EFF
Dark
Orchid2
(178, 58, 238)#B23AEE
Dark
Orchid3
(154, 50, 205)#9A32CD
Dark
Orchid4
(104, 34, 139)#68228B
Medium
Violet
Red
(199, 21, 133)#C71585
Violet(238, 130, 238)#EE82EE
Dark
Violet
(148, 0, 211)#9400D3
Blue
Violet
(138, 43, 226)#8A2BE2
Purple(128, 0, 128)#800080
Purple1(160, 32, 240)#A020F0
Purple2(155, 48, 255)#9B30FF
Purple3(145, 44, 238)#912CEE
Purple4(125, 38, 205)#7D26CD
Purple5(85, 26, 139)#551A8B
Medium
Purple
(147, 112, 219)#9370DB
Medium
Purple1
(171, 130, 255)#AB82FF
Medium
Purple2
(159, 121, 238)#9F79EE
Medium
Purple3
(137, 104, 205)#8968CD
Medium
Purple4
(93, 71, 139)#5D478B
thistle(216, 191, 216)#D8BFD8
Thistle1(255, 225, 255)#FFE1FF
Thistle2(238, 210, 238)#EED2EE
Thistle3(205, 181, 205)#CDB5CD
Thistle4(139, 123, 139)#8B7B8B
Antique
Gold
(221, 196, 136)#DDC488
Aged
Paper
(236, 171, 83)#ECAB53
Silver(192, 192, 192)#C0C0C0
Dark Cyan(0, 128, 128)#008080
Peach-orange(255, 204, 153)#FFCC99

Bảng màu sắc CMYK dùng vào in ấn

CMYK là hệ màu thông dụng trong thiết kế và in ấn. CMYK là viết tắt của: C: Cyan (màu lục lam); M: Magenta (màu hồng thẫm); Y: Yellow (màu vàng); K: Keyline (màu đen).

Hệ màu CMYK được dùng nhiều trong ngành in ấn vì giúp tiết kiệm mực in, nhờ đó giảm đưa ra phí sản xuất. Chưa kể thiết kế trên hệ màu này sẽ tăng tính chân thực, khách hàng cũng dễ dàng chọn được màu in phù hợp.

STTCMYKRGBHEX-16
1010010045139022#8B0016
2010010025178031#B2001F
3010010015197035#C50023
401001000223041#DF0029
50857002297070#E54646
6065500238124107#EE7C6B
7045300245168154#F5A89A
8020100252218213#FCDAD5
909080451423032#8E1E20
1009080251824143#B6292B
1109080152004649#C82E31
120908002235357#E33539
1307065023511383#EB7153
14055500241147115#F19373
15040350246178151#F6B297
16020200252217196#FCD9C4
1706010045148835#945305
18060100251891079#BD6B09
190601001520811911#D0770B
20060100023613514#EC870E
2105080024015666#F09C42
22040600245177109#F5B16D
23025400250206156#FACE9C
24015200253226202#FDE2CA
25040100451511090#976D00
26040100251931400#C18C00
27040100152131550#D59B00
2804010002411750#F1AF00
2903080024319470#F3C246
30025600249204118#F9CC76
31015400252224166#FCE0A6
32010200254235208#FEEBD0
3300100451561530#9C9900
3400100251991950#C7C300
3500100152202160#DCD800
360010002492440#F9F400
370080025224576#FCF54C
3800600254248134#FEF889
3900400255250179#FFFAB3
4000250255251209#FFFBD1
41600100455411723#367517
42600100257215032#489620
43600100158016637#50A625
4460010009118943#5BBD2B
4550080013119993#83C75D
46350600175215136#AFD788
47250400200226177#C8E2B1
48120200230241216#E6F1D8
491000904509865#006241
5010009025012784#007F54
5110009015014094#008C5E
5210009000160107#00A06B
538007500174114#00AE72
54600550103191127#67BF7F
55450350152208185#98D0B9
56250200201228214#C9E4D6
57100040450103107#00676B
58100040250132137#008489
59100040150146152#009298
6010004000166173#00A6AD
618003000178191#00B2BF
62600250110195201#6EC3C9
63450200153209211#99D1D3
64250100202229232#CAE5E8
65100600451654103#103667
66100600252471133#184785
67100600152779147#1B4F93
6810060003290167#205AA7
6985500066110180#426EB4
70654000115136193#7388C1
71502500148170214#94AAD6
72301500191202230#BFCAE6
7310090045332181#211551
74100900254530105#2D1E69
75100900155034117#322275
7610090005840133#3A2885
778580008131144#511F90
787565009991162#635BA2
79605500130115176#8273B0
80454000160149196#A095C4
818010004556475#38044B
828010002573797#490761
8380100015829108#52096C
8480100009312123#5D0C7B
8565850012155139#79378B
8655650014099164#8C63A4
87405000170135184#AA87B8
88253000201181212#C9B5D4
8940100045100075#64004B
9040100025120098#780062
91401000151430109#8F006D
9240100001620124#A2007C
933580001430109#AF4A92
94256000197124172#C57CAC
95204000210166199#D2A6C7
96102000232211227#E8D3E3
9700010236236236#ECECEC
9800020215215215#D7D7D7
9900030194194194#C2C2C2
10000035183183183#B7B7B7
10100045160160160#A0A0A0
10200055137137137#898989
10300065112112112#707070
10400075858585#555555
10500085545454#363636
106000100000#000000

Mã màu các social nổi tiếng

Bảng màu dưới đây chỉ liệt kê màu sắc chủ đạo trong hình ảnh của các thương hiệu, ví dụ mã màu Facebook gồm có #3b5998 và #ffffff, nhưng bảng chỉ liệt kê #3b5998.

Với những biểu tượng mạng xã hội có nhiều rộng 1 màu chủ đạo, cột Màu hiển thị sẽ tạo ra màu gradient với sự kết hợp của 2 màu.

Chủ đề trong hình ảnh sản phẩm lệnh dùng để đổi khác màu vẽ: vào logo, lệnh cần sử dụng để chuyển đổi màu vẽ là một trong công cố rất bổ ích để tạo ra các hiệu ứng thú vui và độc đáo trong logo. Cùng với sự phối kết hợp giữa color và điểm nhấn, lệnh chuyển đổi màu vẽ hoàn toàn có thể tạo ra các hiệu ứng từ dễ dàng đến phức tạp để tạo thành một logo độc đáo và ấn tượng.


*

Khám phá quả đât kỹ thuật số và thay đổi thành thạo bài toán sử dụng laptop thông qua các hình ảnh hấp dẫn với khóa huấn luyện và đào tạo Tin học miễn mức giá trên trang web của chúng tôi.


*

Thưởng thức rất nhiều câu chuyện lôi cuốn về du lịch và mày mò những điểm đến bắt mắt tại vn qua hầu hết hình hình ảnh đẹp hay vời.


*

Khám phá vẻ đẹp mắt tinh kỳ với sự phong phú văn hóa của nước nhà Việt phái mạnh thông qua tủ đựng đồ hình hình ảnh đẹp mắt và tuyệt hảo trên trang web của chúng tôi.


Khám phá những qui định sinh học cùng địa chất văn minh nhất dành cho ngành biển học thông qua những hình hình ảnh thú vị và đầy mê hoặc trên website của bọn chúng tôi.


*

Bộ phận hỗ trợ: bạn đang chạm chán khó khăn trong các bước hay cuộc sống thường ngày hằng ngày? Hãy mang lại với phần tử hỗ trợ của công ty chúng tôi để được xử lý mọi vấn đề một cách mau lẹ và tác dụng nhất. Cửa hàng chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe và giúp cho bạn mọi lúc, gần như nơi.


*

Tin học lớp 5: bạn đang mong muốn trang bị cho bé yêu của người sử dụng những kỹ năng và kiến thức về tin học tập một giải pháp toàn diện? khóa đào tạo và huấn luyện tin học tập lớp 5 của shop chúng tôi sẽ giúp đứa bạn có cơ hội tiếp cận cùng với những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về tin học tập và thay đổi những chuyên viên trẻ tuổi trong tương lai.


*

Đổi màu vẽ: nhiều người đang tìm kiếm một cách chuyển đổi màu sắc mang đến bức vẽ của mình nhưng trù trừ phải làm cố gắng nào? cửa hàng chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều ấy một cách dễ dãi và thuận tiện. Chỉ việc vài bước đối chọi giản, các bạn sẽ có một bức vẽ mới và độc đáo.

Xem thêm: Bệnh Mù Sáng Tạo Và Cách Chữa Nó Pdf, Bệnh Mù Sáng Tạo Và Cách Chữa Nó


*

Bộ phận hỗ trợ: công ty chúng tôi hiểu rằng mỗi một khi bạn chạm chán vấn đề, sự cung cấp là điều cần thiết để giúp bạn vượt qua nặng nề khăn. Thành phần hỗ trợ của cửa hàng chúng tôi sẽ giúp cho bạn tìm ra phương án tốt tốt nhất để xử lý mọi vụ việc một cách nhanh lẹ và hiệu quả. Hãy tin cẩn và để chúng tôi đồng hành cùng bạn.


*

Ngô Đình Diệm: Thời kỳ phong kiến việt nam đã trải qua rất nhiều sự kiện lịch sử vẻ vang đầy biến hóa động. Trong số đó, ông Ngô Đình Diệm là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất cùng với những hiến đâng đáng kể đến đất nước. Hãy cùng khám phá những hình hình ảnh và mẩu chuyện thú vị về ông qua tủ đồ của bọn chúng tôi.


*

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ cung cấp Apple để giải quyết và xử lý các vấn đề kỹ thuật của bạn. Hãy xem hình ảnh liên quan để biết thêm cụ thể và dìm được đông đảo lời khuyên hữu dụng từ những chuyên viên của chúng tôi.


Tìm đọc về phần đa tạp chí hoa đẹp và các phương pháp trang trí hoa tuyệt đối từ các chuyên gia. Hãy coi hình ảnh để thấy được sự rất dị và sự tinh tế của những hoa lá này.


*

Các dịch vụ cung cấp Apple luôn luôn sẵn sàng giúp bạn giải quyết các vụ việc trên thứ của mình. Hãy coi hình ảnh liên quan để thấy rõ những tài năng của chúng tôi và nhận được hầu hết lời khuyên tâm đầu ý hợp từ những chuyên viên của bọn chúng tôi.


*

Auto-CAD là một trong những phần mềm thiết bị họa chuyên nghiệp hóa và thông dụng dành cho các xây cất kỹ thuật. Hãy xem hình hình ảnh liên quan liêu để tìm hiểu thêm về các tính năng của ứng dụng này và những ích lợi nó đưa về cho quá trình kiến thiết của bạn.


*

Phở việt nam là món ăn truyền thống của Việt Nam, rất lừng danh và được thương mến trên toàn cố gắng giới. Hãy xem hình hình ảnh để cảm giác được hương vị tuyệt vời và khám phá thêm về bắt đầu và phương pháp chế biến hóa của món ăn này.


*

"Apple luôn tự hào có chất lượng tuyệt vời với sự cung ứng tuyệt đối cho người dùng. Hãy coi hình ảnh liên quan đến công dụng hỗ trợ của hãng apple tại vn để đòi hỏi những tin tức hữu ích và cập nhật nhất!"


*

"Logo là một biểu tượng nhận diện yêu đương hiệu không thể thiếu trong cố gắng giới marketing ngày nay. Hãy truy cập hình hình ảnh liên quan đến lệnh logo sản phẩm để mày mò những bí quyết thiết kế logo tuyệt hảo nhất!"


*

"Apple luôn sát cánh đồng hành cùng người dùng trên toàn trái đất và đặc biệt quan trọng tại Việt Nam. Hãy cùng xem hình hình ảnh liên quan cho các tác dụng hỗ trợ mà hãng apple cung cấp cho người dùng tại vn để làm rõ hơn về thương mại & dịch vụ của Apple."


*

"Inventor là ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong thi công và sản xuất sản phẩm. Hãy xem hình hình ảnh liên quan mang lại học vẽ với phần mềm Inventor để tò mò các kỹ năng cần thiết và trang bị mang đến việc thi công sản phẩm của bạn!"


*

"Việc vẽ hình cánh là một trong những thủ tục quan trọng trong kiến thiết máy bay. Hãy truy cập hình hình ảnh liên quan đến giấy tờ thủ tục vẽ hình cánh để nắm rõ hơn về quy trình này và cai quản kỹ năng vẽ hình cánh của riêng rẽ mình!"


*

Hãy coi hình hình ảnh liên quan cho MS Word 2003 để mày mò đến một nền tảng xử lý văn phiên bản thần thánh đã hỗ trợ hàng triệu con người trên cầm cố giới hoàn thành các tác vụ tương quan đến việc soạn thảo tư liệu một cách dễ dãi và hiệu quả.


*

Nếu các bạn đam mê nướng bánh, hãy coi hình hình ảnh này để sẵn sàng cho mình các công thức hoàn hảo nhất và hương thơm vị ngọt ngào và lắng đọng từ hầu như món bánh tươi new nướng trường đoản cú lò của bạn.


*

MSWLogo là 1 trong ngôn ngữ lập trình thiết bị hoạ mạnh khỏe được áp dụng trong giáo dục và học tập. Coi hình hình ảnh liên quan mang lại MSWLogo để bài viết liên quan về phương thức mà ngôn từ này hoàn toàn có thể giúp cho các bạn trẻ phân phát triển năng lực lập trình và tăng cường khả năng sáng tạo.


*

Hãy coi hình ảnh liên quan đến Animation News để update những tin tức mới nhất về ngành công nghiệp hoạt hình, từ những bộ phim đình đám mang đến những dự án mới sắp trình làng và các technology cập nhật.


*

Hogwarts - tòa lâu đài nổi giờ trong series Harry Potter. Hãy coi hình ảnh liên quan mang đến Hogwarts để mày mò thế giới phù thủy đầy huyền bí và các bộ phim Harry Potter đã tạo ra một truyền thống lịch sử điện ảnh không thể thiếu.


Khoa học (Science): khám phá khoa học để tìm hiểu bí ẩn của quả đât xung quanh bọn chúng ta. Hình ảnh liên quan mang lại khoa học tập sẽ cho bạn cái nhìn vô cùng mớ lạ và độc đáo và độc đáo về đông đảo phát hiện khoa học đầy bất ngờ. Hãy cùng không ngừng mở rộng kiến thức, khám phá những điều mới mẻ của khoa học thông qua hình ảnh đầy sáng tạo.


*

Hoa (Flower): Hãy đắm chìm trong màu sắc và mùi thơm của các loại hoa vào hình ảnh. Một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất để thư giãn và bảo đảm tâm trí của doanh nghiệp là ngắm nhìn những bức hình ảnh về hoa. Lấy cảm hứng từ số đông đóa hoa xuất xắc đẹp, bạn sẽ thấy một cuộc sống đầy ý nghĩa sâu sắc và tình yêu.


*

JDPaint 5.21 (JDPaint 5.21): tận hưởng trải nghiệm thiết kế thời thượng với JDPaint 5.


*

Hình hình ảnh liên quan liêu đến phần mềm này để giúp đỡ bạn tò mò những kĩ năng và công cụ kiến tạo tuyệt vời. Với JDPaint 5.21, bạn có thể thể hiện tại khả n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *