Biểu Tượng Của Phần Mềm Fast Accounting 11, Khai Báo Các Tham Số Tùy Chọn

Chức năng
Cho phép người dùng khai báo các thông tin ngầm định và các tuỳ chọn xử lý cho những nghiệp vụ tạo ra theo yêu thương cầu đặc thù tại từng Doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Biểu tượng của phần mềm fast

Phân hệ Công ty
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Công ty.Chọn tham số nên khai báo với nhấn hình tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Ngày quyết định về chính sách kế toán của bộ tài chính Decision isssuing date Số đưa ra quyết định về chính sách kế toán của cục tài chính Number of Decision regulating accounting system: thông tin về chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng theo tiếng nước ta hoặc giờ đồng hồ Anh.Họ và tên của giám đốc Director’s name kế toán trưởng Chief accountant’s name : họ với tên theo tiếng vn hoặc giờ Anh sẽ tiến hành in trên một vài chứng từ, báo cáo kế toán.Mã đồng tiền hạch toán Base currency: mã đồng tiền ghi sổ theo phương pháp của chế độ kế toán việt nam mà Doanh nghiệp đk với cơ sở thuế. Tất cả các thanh toán giao dịch liên quan lại đến đồng xu tiền khác với đồng tiền hạch toán sẽ tiến hành quy thay đổi ra đồng xu tiền hạch toán đặt trên báo cáo.

*

Địa chỉ công ty Company’s Address thức giấc thành Province City Quận huyện District Số điện thoại Phone Number Số fax Fax Number Địa chỉ e-mail e-mail Address Mã số thuế: những thông tin theo tiếng vn hoặc giờ Anh sẽ được thể hiện nay trên một số report thuế.Thông tin tài khoản bank khi in hoá đơn: tin tức này sẽ tiến hành thể hiện trên những mẫu hoá đối chọi tự in/đặt in trong khi in trực tiếp từ chương trình (không bao hàm hoá đối chọi điện tử).
Phân hệ Định dạng
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo những tham số tuỳ chọn, lựa chọn phân hệ Định dạng.Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Định dạng trường giá giá bán ngoại tệ Tiền Tiền nước ngoài tệ Số lượng Tỷ giá Tỷ lệ Hệ số: khai báo định dạng các trường số cho các màn hình nhập liệu và chủng loại in triệu chứng từ, báo cáo. Để tăng/giảm số lẻ thì thêm giảm số 0 sau dấu chấm ngăn cách giữa hàng đơn vị và số thập phân (số lẻ).Ký tự phân làn hàng nghìn: tuỳ chọn cam kết tự chia cách giữa mặt hàng nghìn, sản phẩm triệu, sản phẩm tỷ,…Ký tự phân làn số thập phân: tuỳ chọn ký kết tự ngăn cách giữa hàng đơn vị và số thập phân là dấu chấm (.) hay lốt phẩy (,).Ký hiệu số âm: tuỳ chọn cam kết hiệu biểu hiện số âm lúc lên report (dạng lốt trừ hay vết ngoặc đơn).
Phân hệ kế toán
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo những tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Kế toán.Chọn tham số cần khai báo cùng nhấn hình tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Danh sách tài khoản khử trùng vào mua bán sản phẩm hoá, đồ dùng tư:Vấn đề: lúc mua hàng/bán hàng giao dịch ngay, đã phát sinh 2 chứng từ (chứng từ sở hữu hàng/bán hàng và chứng từ thanh toán). Để kị hạch toán trùng liên quan đến tài khoản tiền trên cả 2 chứng từ, hệ thống có thể chấp nhận được khai báo ko hạch toán trên chứng từ mua hàng/bán hàng thông qua tham số “Danh sách tài khoản khử trùng vào mua bán sản phẩm hoá, đồ vật tư”.Giá trị ngầm định trên tham số này thường thì là: 111, 112 (hoặc rất có thể thêm Tk 141 nếu mua sắm thông qua thông tin tài khoản tạm ứng).Khi nhập liệu các chứng từ sở hữu hàng, bán hàng thanh toán tức thì (thông qua tài khoản tiền hoặc tạm bợ ứng). Giả dụ tài khoản thanh toán trùng với các tài khoản khai báo trên tham số này thì hệ thống sẽ không hạch toán các cặp định khoản tương quan đến các tài khoản này, người tiêu dùng cần phải nhập liệu bên chứng từ thanh toán (Giấy báo nợ, Giấy báo có, Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu thanh toán tạm ứng) nhằm hạch toán.Trường thích hợp không khai báo trên tham số này (để trắng) thì người dùng chỉ được phép nhập liệu tại chứng từ sở hữu hàng, bán sản phẩm mà không được nhập thêm ở những chứng từ giao dịch (vì giả dụ nhập ở cả 2 chứng từ bỏ thì các cặp định khoản tương quan đến thông tin tài khoản tiền/tạm ứng sẽ bị hạch toán trùng 2 lần).Trường hợp ý muốn hạch toán trên cả 2 chứng từ bỏ thì cần hạch toán trải qua tài khoản nợ công hoặc tài khoản tiền đã chuyển.Lưu ý:1. Hội chứng từ cài hàng/bán hàng bắt buộc được ưu tiên cập nhật đặt lên được sổ chi tiết vật tư cho từng mặt hàng.2. Những cặp định khoản được tiệt trùng trên hội chứng từ mua hàng là: ghi Nợ Tk 15_, 133/ ghi bao gồm Tk 111, 112, 141.3. Những cặp định khoản được tiệt trùng trên bệnh từ bán sản phẩm là: ghi Nợ Tk 111, 112/ ghi có Tk 511, 333. Riêng biệt cặp định khoản giá vốn hàng phân phối (ghi Nợ Tk 632/ ghi gồm Tk 15_) ko bị hình ảnh hưởng, vẫn được hạch toán bình thường).Danh sách những đầu tài khoản không có số dư: khai báo những đầu tài khoản không có số dư để khối hệ thống kiểm tra một số yêu cầu khi nhập liệu với lên báo cáo.Danh sách các tài khoản công nợ phải thu cần trả: khai báo những tài khoản công nợ phải thu, đề xuất trả để khối hệ thống kiểm tra một trong những yêu cầu khi nhập liệu và lên báo cáo. lưu lại ý: tại danh mục tài khoản, mong tạo những tài khoản công nơ thì bắt buộc khai báo trước trên tham số này.Kiểu reviews chênh lệch tỷ giá đối với số dư thông tin tài khoản công nợ
Kiểu đánh giá chênh lệch tỷ giá chỉ cuối kỳ đối với tài khoản công nợ: ngầm định = Đánh giá số dư một mặt (theo bề ngoài hiện hành).Tuỳ chọn Đánh giá chỉ số dư một bên: khối hệ thống chỉ đánh giá số dư mặt Nợ hoặc bên bao gồm trong cùng một đối tượng công nợ (tuỳ trực thuộc vào khai báo tài khoản review thuộc tham số Danh sách tài khoản công nợ reviews CLTG số dư bên Nợ tốt Danh sách thông tin tài khoản công nợ reviews CLTG số dư bên Có).Tuỳ lựa chọn Đánh giá chỉ số dư nhì bên: khối hệ thống luôn review theo số dư của đối tượng người sử dụng công nợ (không thân mật số dư bên Nợ hay mặt Có).Tài khoản xác định hiệu quả kinh doanh
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: ngầm định = 911.Tài khoản chênh doanh thu hàng tồn kho
Chương trình tự động tạo cây bút toán chênh lệch giá xuất mặt hàng tồn kho theo thông tin tài khoản này (khi Tính giá chỉ trung bình tháng hoặc Tính giá chỉ trung bình di động theo ngày) nếu đồ dùng tư không được khai báo thông tin tài khoản chênh doanh thu vốn trong danh mục hàng hoá, thiết bị tư.Tiền chênh lệch tạo ra do sự việc xử lý số lẻ, dẫn mang lại hiện tượng con số tồn = 0 nhưng lại tiền # 0.Chuyển diễn giải vào phiếu kế toán tài chính vào sổ theo thông tin tài khoản đối ứng
Khi nhập liệu Phiếu kế toán: hệ thống chất nhận được tuỳ chọn hiện Diễn giải theo thông tin tài khoản hay theo tài khoản đối ứng lúc lên sổ sách kế toán.Ví dụ về nhập liệu cho nghiệp vụ phát sinh sau: 

Dòng ghi Nợ tài khoản 641: nhập Diễn giải = chi tiêu lương phòng bán hàng

Dòng ghi Nợ thông tin tài khoản 642: nhập Diễn giải = chi phí lương chống quản lý

Dòng ghi tài giỏi khoản 334: nhập Diễn giải: túi tiền lương mon 3

Kết quả lên báo cáo:

1. Nếu giá trị tham số là Không, khi lên những sổ cụ thể Tk 641, 642, 334: Diễn giải đang hiển thị y hệt như khi nhập liệu khớp ứng cho từng tài khoản.

2. Nếu cực hiếm tham số là Có, lúc lên sổ chi tiết Tk 641, 642: Diễn giải vẫn hiển thị là ngân sách lương tháng 3. Còn so với sổ cụ thể Tk 334 đã hiển thị là ngân sách lương phòng bán hàng, chi phí lương phòng cai quản tương ứng đến 2 cái Tk đối ứng là 641 với 642.

Kiểu lãi suất vay đi vay, cho vay
Theo dõi giao dịch thanh toán trong phiếu kế toán, bù trừ công nợ
Cho phép theo dõi những phát sinh ghi tăng nợ công phải thu/phải trả (trên Phiếu kế toán, Phiếu bù trừ công nợ) cụ thể theo từng bệnh từ (tương từ như bài toán theo dõi công nợ chi tiết theo từng hoá đơn).Theo dõi thanh toán chi tiết theo các hóa đối chọi khai báo trong phần thuế đầu vào
Chọn Có nếu muốn nhập các hoá solo trên thuộc 1 chứng từ nhập liệu (Hoá đơn mua sắm chọn lựa trong nước, Hoá 1-1 mua dịch vụ). Khi đó, khối hệ thống sẽ lấy thông tin các hoá đối chọi nhập trên thẻ update thuế GTGT nguồn vào để theo dõi công nợ chi tiết theo triệu chứng từ.Chọn Không nếu như muốn mỗi bệnh từ nhập liệu như là 1 trong hoá 1-1 cần theo dõi công nợ chi tiết.Tính thuế so với các sản phẩm khuyến mãi
Tham số này chỉ có công dụng đối với những phiên bản cũ, phiên bạn dạng hiện trên được tuỳ lựa chọn ngay trên screen nhập liệu Hoá solo bán hàng.

*

Tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng cho sản phẩm nhập khẩu
Cho phép hiển thị thêm những thông tin thuế tiêu thụ quan trọng trên màn hình hiển thị nhập liệu Hoá đơn mua hàng nhập khẩu.Vào cụ thể số dư khách hàng hàng/ nhà cung cấp đầu năm tài chính
Chọn Có nếu như muốn nhập số dư công nợ đầu xuân năm mới tài chính chi tiết theo từng khách hàng/nhà cung cấp (đối với năm đầu tiên sử dụng chương trình).Chọn Không giả dụ chỉ hy vọng nhập số dư theo tài khoản.Lưu ý:1. Thông số trên chỉ vận dụng trong trường hợp kỳ trước tiên nhập liệu vào hệ thống khác cùng với kỳ bước đầu năm tài chính.2. Trường hợp lựa chọn Không thì người dùng phải tự phân một số loại các đối tượng người tiêu dùng dư mặt Nợ cùng dư bên có để tổng vừa lòng lên tài khoản trước khi nhập liệu vào chương trình.Cập nhật thông tin in bảng kê bên trên hoá đơn
Cho phép hiển thị thêm tin tức Số bảng kê, Ngày bảng kê trên màn hình nhập liệu hoá đơn bán sản phẩm (thẻ hội chứng từ gốc).Lưu ý: tham số trên chỉ vận dụng trong trường hợp sử dụng hoá đối chọi tự in (hoá 1-1 giấy).Hiển thị số lượng, 1-1 giá bên trên hóa 1-1 bán dịch vụ
Cho phép hiển thị thêm các cột Đơn vị tính, Số lượng, giá bán trên screen nhập liệu Hoá đơn bán dịch vụ.Hiển thị số lượng, đơn giá trên hóa 1-1 mua dịch vụ
Cho phép hiển thị thêm các cột Đơn vị tính, Số lượng, giá trên màn hình hiển thị nhập liệu Hoá solo mua dịch vụ.Mã đặc điểm thuế ngầm định
Khai báo Mã tính chất thuế GTGT nguồn vào ngầm định khi thêm mới các chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu vào.Mã thuế GTGT nguồn vào ngầm định
Khai báo Mã thuế ngầm định khi thêm mới các chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu vào.Mã thuế GTGT áp sạc ra ngầm định
Khai báo Mã thuế ngầm định lúc thêm mới những chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu ra.Ký hiệu chủng loại số hóa đơn nguồn vào ngầm định
Khai báo ký hiệu mẫu số hoá đối chọi GTGT đầu vào ngầm định tại các chứng từ có khai báo thuế GTGT đầu vào. Lưu ý: thông tin này không hề qui định khi lên Bảng kê thuế.Ký hiệu mẫu mã số hóa đơn đầu ra ngầm định
Khai báo ký hiệu chủng loại số hoá đối kháng GTGT áp sạc ra ngầm định tại những chứng từ tất cả khai báo thuế GTGT đầu tra. Lưu ý: tin tức này không hề qui định lúc lên Bảng kê thuế.Kiểm tra trùng mã số thuếCho phép chất vấn trùng mã số thuế khi tạo mã khách trong danh mục khách hàng/nhà cung cấp. Những tuỳ chọn xử lý bao gồm: không kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo, soát sổ và không cho lưu.Kiểm tra trùng hóa đối kháng trên những phiếu gồm thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào
Cho phép kiểm soát trùng thông tin hoá đơn GTGT đầu vào đã kê khai khi nhập liệu những chứng từ có thuế GTGT đầu vào.Kiểm tra thuế trên bảng kê với ghi sổ
Cho phép kiểm tra thông tin thuế GTGT đầu vào hạch toán làm việc thẻ chi tiết và thẻ khai báo thuế khi cập nhật Phiếu kế toán, triệu chứng từ bù trừ công nợ.

*

Kiểm tra mã số thuếCho phép bình chọn tính hợp lệ của mã số thuế lúc khai báo khách hàng hàng/nhà cung cấp và khi update chứng từ.Gợi ý số triệu chứng từ tiếp theo
Cho phép gợi nhắc số triệu chứng từ tiếp theo sau trong trường thích hợp số chứng từ hiện nay hành sẽ tồn trên trong hệ thống.Phân vấp ngã hoá solo theo thông tin tài khoản công nợ
Cho phép lọc những chứng từ thanh toán giao dịch theo đúng tài khoản nợ công để phân chia cho các hoá đối chọi phải thu/phải trả.Ngày vận dụng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và ra quyết định số 1450/QĐ-TCTKhai báo ngày bước đầu áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và ra quyết định số 1450/QĐ-TCT.Lưu ý: nên khai báo tham số này, bởi theo hình thức mới, hóa đơn điều chỉnh giảm nên thể hiện nay số âm (tức công tác phải hòn đảo dấu tự số dương lúc nhập liệu thành số âm khi thi công hóa đơn). Hiển thị chiết khấu trên mẫu in hoá đơn
Cho phép hiển thị ưu đãi thành 1 loại riêng lúc lên mẫu in hoá đơn GTGT.Xử lý không đổi khác giá theo kho trong trường hợp đổi khác kho lúc hóa solo đã phạt hành
Chọn gồm nếu muốn hệ thống không làm chuyển đổi Giá phân phối khi sửa Mã kho trên Hóa đơn bán hàng đã được sản xuất hóa 1-1 điện tử.Cách xử lý giá thành khi bao gồm nhiều chính sách giá
Cách xử lý giá cả khi có nhiều chế độ giá thuộc thứ trường đoản cú ưu tiên
Trường đúng theo tham số Cách xử lý giá bán khi bao gồm nhiều cơ chế giá = Theo thứ tự ưu tiên, nếu tất cả nhiều chế độ giá có cùng trang bị tự ưu tiên thì hệ thống sẽ xét thêm tiêu chí khai báo trên tham số này để hiển thị giá bán.

Xem thêm: Tải sách dạy quan hệ vợ chồng pdf, sách dạy quan hệ vợ chồng pdf

Phân hệ sản phẩm hóa, trang bị tư
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo những tham số tuỳ chọn, lựa chọn phân hệ Hàng hóa, đồ gia dụng tư.Chọn tham số yêu cầu khai báo và nhấn hình tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Tự rượu cồn tính ngôi trường giá phụ thuộc trường tiền khi trường giá = 0Cho phép auto tính ngôi trường giá bằng phương pháp lấy Thành tiền/Số lượng (nếu ko nhập giá) trên các chứng từ liên quan đến mặt hàng hoá, vật dụng tư.Cách tính giá trung bình
Cho phép tính giá bán trung bình tầm thường cho tất cả các kho hoặc giá trung bình mang đến từng kho.Tính giá bán trung bình chung cho các kho theo đội kho
Cho phép tính giá bán trung bình chung cho một nhóm kho. Khi đó, phải tạo các mã nhóm kho cùng khai báo những kho nằm trong nhóm.Tính giá chỉ trung bình nước ngoài tệ
Cho phép tính giá chỉ trung bình theo nước ngoài tệ. Lưu ý: Để sử dụng tham số trên thì toàn bộ các phạt sinh cài vào/nhập kho bắt buộc theo ngoại tệ.Cách tính giá bán NTXTCho phép tính giá bán NTXT phù hợp ngày hoặc hợp tháng.1. Đúng theo ngày: yêu mong lượng tồn kho theo ngày phải to hơn hoặc bởi lượng xuất kho vào ngày.2. Đúng theo tháng: yêu mong lượng tồn kho theo mon phải lớn hơn hoặc bằng lượng xuất kho trong tháng. Cùng với tuỳ chọn này, người dùng hoàn toàn có thể xuất trước nhập sau (bị âm kho theo ngày) nhưng vào cuối tháng phải đảm bảo an toàn không được âm kho thì khối hệ thống vẫn tính và áp giá chỉ được cho những phiếu xuất (vẫn theo cách thức nhập trước xuất trước). Áp chênh lệch vào phiếu xuất cuối cùng
Cho phép áp tiền chênh lệch khi tính giá bán trung bình vào phiếu xuất cuối cùng.Tiền chênh lệch có thể sinh ra vày xử lý số lẻ dẫn đến con số tồn kho = 0 (tiền # 0), hoặc vào trường đúng theo tính giá bán trung bình chung cho các kho (tiền chênh lệch được tạo nên để bằng phẳng tiền tồn giữa những kho theo cùng một giá).Tạo phiếu xuất chênh lệch vào trường hợp đồ vật tư không tồn tại xuất vào kỳ
Cho phép tạo thành phiếu xuất chênh lệch trong cả trong ngôi trường hợp đồ vật tư không tồn tại phát sinh xuất trong kỳ nhưng gồm chênh lệch.Lưu ý: trường đúng theo tham số Cách tính giá trung bình = giá bán chung thì buộc phải chọn tất cả tại thông số này để đảm bảo số liệu đúng và phẳng phiu khi tạo chênh lệch tự động.Kiểu xuất kho nguyên liệu tự động
Cho phép chọn các kiểu xuất kho nguyên đồ gia dụng liệu auto dựa vào số lượng thành phẩm nhập kho và Định mức vật liệu trong thành phẩm. Bao gồm các loại xuất sau:1. Theo phiếu nhập: mỗi phiếu nhập thành phẩm vẫn được tạo ra một phiếu xuất nguyên vật liệu tương ứng.2. Theo ngày nhập: từng ngày nhập thành phẩm sẽ được tổng thích hợp để tạo ra một phiếu xuất nguyên vật liệu tương ứng.3. Theo ngày nhập với sản phẩm: hằng ngày nhập với mỗi thành phẩm sẽ được tổng hợp để tạo thành một phiếu xuất nguyên liệu tương ứng.Diễn giải xuất kho vật liệu tự động
Nhập vào Diễn giải mẫu cho các phiếu xuất kho nguyên liệu tự động.Trạng thái xử trí xuất kho nguyên liệu tự động
Khai báo trạng thái xử trí ngầm định cho phiếu xuất kho nguyên liệu tự động. Bao gồm các trạng thái: Lập hội chứng từ, Xuất kho, gửi kế toán tổng hợp, gửi sổ cái.
Phân hệ giá thành
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo các tham số tuỳ chọn, lựa chọn phân hệ Gía thành.Chọn tham số đề nghị khai báo với nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Tính ngân sách chi tiêu theo sản phẩm
Chọn là tất cả để chứng thực đối tượng tính ngân sách chi tiêu là sản phẩm. Lưu ý: tham số này luôn luôn khai báo = Có.Tính ngân sách chi tiêu theo bộ phận
Chọn là gồm nếu đối tượng người sử dụng tính ngân sách chi tiêu có thêm nhân tố là thành phần (phân xưởng, công đoạn).Tính ngân sách chi tiêu theo lệnh sản xuất
Chọn là bao gồm nếu đối tượng tính giá cả có thêm nguyên tố là Lệnh thêm vào (đơn hàng).Làm tròn ngôi trường hệ số Khai báo số lẻ khi chế tạo ra hệ số, chương trình ngầm định là 4.Tính định mức những bước
Trường dự phòng, không sử dụng.
Phân hệ TSCĐ
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ TSCĐ CCD.Chọn tham số buộc phải khai báo với nhấn hình tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Tính khấu hao theo ngày
Chọn Có: chương trình sẽ tính khấu hao theo đúng số ngày sử dụng thực tế trong kỳ. Khối hệ thống ngầm định = có theo nguyên lý hiện hành, được phép sửa lại.Chọn Không: chương trình sẽ tính khấu hao theo tròn kỳ cho tài sản khi đưa vào sử dụng, khai báo giảm, tạm bợ dừng, thôi khấu hao.Tính hết giá chỉ trị còn lại vào kỳ xong xuôi khấu hao
Chọn Có: lịch trình sẽ tính khấu hao theo cục bộ giá trị còn sót lại tại kỳ xong khấu hao (khai báo ngơi nghỉ phần cập nhật thông tin tài sản).Chọn Không: chương trình vẫn công thêm khấu hao theo quý hiếm khấu hao 1 kỳ khai báo (nếu tại kỳ xong xuôi khấu hao, quý giá còn lại lớn hơn giá trị khấu hao 1 kỳ). Phần chênh lệch lớn hơn sẽ được đưa sang tính mang đến kỳ sau.
Phân hệ CCDC
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo những tham số tuỳ chọn, lựa chọn phân hệ CCDC.Chọn tham số nên khai báo và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Tính hết giá trị còn lại vào kỳ chấm dứt phân bổ
Cho phép tính hết giá bán trị sót lại của CCDC trên kỳ hoàn thành tính phân bổ. Kỳ chấm dứt phân xẻ được khai báo trong hạng mục CCDC.Chọn Có: công tác sẽ tính phân bổ theo toàn cục giá trị còn sót lại tại kỳ xong phân té (khai báo sinh sống phần cập nhật thông tin CCDC).Chọn Không: công tác vẫn và tính theo giá chỉ trị phân chia 1 kỳ khai báo (nếu tại kỳ dứt phân bổ, quý giá còn lại to hơn giá trị phân chia 1 kỳ). Phần chênh lệch lớn hơn sẽ được gửi sang tính mang đến kỳ sau.
Phân hệ Báo cáo
Vào phân hệ Hệ thống Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Báo cáo.Chọn tham số đề nghị khai báo với nhấn hình tượng Sửa trên thanh công cụ.

*

Chỉnh sửa tin tức ngầm định phần chữ ký kết trên chủng loại in
Cho phép khai báo lại những nhãn thông tin thuộc phần chữ ký kết trên các mẫu in bệnh từ, sổ sách, report tài chủ yếu theo qui định.Bao gồm các nhãn tin tức sau: Người đại diện thay mặt theo pháp luật, Giám đốc, kế toán tài chính trưởng, Thủ quỹ. Hiện tin tức trang trên trên chủng loại in
Cho phép khai báo ẩn tin tức số trang in trên mẫu in.Hiện thông tin thời hạn hiện trên trên mẫu in
Cho phép khai báo ẩn thông tin thời hạn in trên chủng loại in. 
Lưu ý
Tùy vào phiên phiên bản sản phẩm đang áp dụng (Sản xuất, Xây lắp, yêu đương mại, Dịch vụ) mà một trong những tham số hoàn toàn có thể sẽ ko khả dụng.

Hướng dẫn kết nối ứng dụng hóa đối chọi điện tử me
Invoice.vn với ứng dụng kế toán Fast Accounting 11, nhằm chương trình auto lấy được các hóa đơn lập trên ứng dụng kế toán Fast sang ứng dụng me
Invoice.vn.

Lưu ý: Đáp ứng bên trên phiên phiên bản Fast V2 11.07 cùng Fast Accounting 11.8. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thốngThiết lập kết nối với ứng dụng khác.

*

2. Trên mục Phần mềm kết nối: Nhấn hình tượng

*
, chọn Fast Accounting 11.3. Trên mục Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS: Chọn tin tức Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS của ứng dụng Fast Accounting 11 muốn liên kết với phần mềm me
Invoice.vn.

*

Cách kiểm tra tin tức Máy chủ, bộ số liệu với Mã ĐVCS trên ứng dụng kế toán Fast Accounting 11
1. Mở phần mềm kế toán Fast lên, xem tin tức tại mục Mã ĐVCS.

*

2. Thừa nhận Chọn dữ liệu.3. Xem thông tin tại cột Máy chủ Bộ số liệu.

*
4. Nhận Kết nối.

*

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi đụng service thành công.

*

Invoice.vn với gia tốc 10 phút một lần.

3. Lưu ý

me
Invoice.vn chỉ mới kết nối được cùng với phiên bạn dạng Fast Accounting 11 trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *