Sách Bài Tập Toán 10 Kết Nối Tri Thức Pdf, Bài Tập Toán 10 (Tập Một)

Sách bài bác tập Toán 10 (tập 1) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung cầm cố Anh, trằn Văn Tấn, Đặng Hùng chiến thắng (đồng chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần dạn dĩ Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán 10 kết nối tri thức pdf

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) tất cả hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 10 cỗ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi vì cùng một đội ngũ tác giả.BÀI TẬP TOÁN 10 được soạn theo đúng cấu tạo chương, bài xích như vào sách giáo khoa nhằm hỗ trợ cho những em một hệ thống bài tập phong phú, hỗ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài bác học đều phải có phần cầm tắt những kiến thức cần nhớ, các năng lực giải toán cần thiết thông qua đa số ví dụ minh hoạ tiêu biểu và phần đề bài tập gồm những bài bác tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu mong của Chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài xích tập từ luận tổng hợp, nhằm mục tiêu ôn tập và khối hệ thống hoá con kiến thức, kĩ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, hướng dẫn, đáp số cho những bài tập.BÀI TẬP TOÁN 10 dính sát những yêu cầu buộc phải đạt của Chương trình bắt đầu môn Toán, đồng thời bổ sung làm nhiều mẫu mã thêm các loại bài tập thích phù hợp với mỗi nội dung trong sách giáo khoa, nhất là những bài tập kim chỉ nan ứng dụng, trong trong thực tế hoặc trong các môn học liên quan, nhằm phát triển năng lực quy mô hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 10 giúp các em củng cố, cải tiến và phát triển và cải thiện các con kiến thức, khả năng đã học, cũng giống như hình thành với phát triển năng lực toán học tập tương ứng.Với kết cấu và kim chỉ nan như vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 sẽ là một tài liệu luôn luôn phải có cho tất cả các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 10 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc hẳn rằng BÀI TẬP TOÁN 10 cũng rất hữu ích mang đến tất cả học viên lớp 10, cho dù học theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.

*

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.Bài 1. Mệnh đề.Bài 2. Tập đúng theo và những phép toán bên trên tập hợp.Bài tập cuối chương I.CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.Bài 3. Bất phương trình số 1 hai ẩn.Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Bài tập cuối chương II.CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC.

Xem thêm: Các bước kiểm thử phần mềm mới nhất 2022, 6 giai đoạn của quy trình kiểm thử phần mềm

Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc tự 0° cho 180°.Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.Bài tập cuối chương III.CHƯƠNG IV. VECTƠ.Bài 7. Các khái niệm mở đầu.Bài 8. Tổng với hiệu của nhị vectơ.Bài 9. Tích của một vectơ với một số.Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ.Bài 11. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ.Bài tập cuối chương IV.CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.Bài 12. Số sát đúng và sai số.Bài 13. Những số đặc thù đo xu cố gắng trung tâm.Bài 14. Những số đặc trưng đo độ phân tán.Bài tập cuối chương V.LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.Chương I.Chương II.Chương III.Chương IV.Chương V.

cài đặt tài liệu
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Sách bài tập Toán 10 Kết nối trí thức | Giải SBT Toán 10 hay, cụ thể | Giải SBT Toán 10 Tập 1, Tập 2

Với giải sách bài bác tập Toán lớp 10 Kết nối trí thức hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập 1 cùng Tập 2 chương trình sách mới để giúp đỡ học sinh dễ dãi làm bài bác tập trong sách SBT Toán 10 từ kia học giỏi môn Toán 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *