Sách Dược Lý Đại Học Y Dược Tp Hcm Pdf, Sách Sinh Lý Đại Học Y Dược Tp Hcm Tập 1+2

đồ gia dụng án tốt nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp khu thực hành tiền lâm sàng trường đại học y dược tp. Hải phòng

Bạn đang xem: Sách dược lý đại học y dược tp hcm pdf

trang bị án tốt nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp khu thực hành tiền lâm sàng trường đại học y dược tp hải phòng 251 98 0
gây ra đường cong hiệu suất thực nghiệm detector hpge cho hệ so sánh gamma phông thấp tại phòng thí nghiệm đồ lý phân tử nhân, trường đại học sư phạm tp hcm
thi công đường cong hiệu suất thực nghiệm detector hpge mang đến hệ đối chiếu gamma fonts thấp tại phòng thí nghiệm thứ lý phân tử nhân, trường đại học sư phạm tp.hồ chí minh 596 0
XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT THỰC NGHIỆM DETECTOR HPGe đến HỆ PHÂN TÍCH GAMMA PHÔNG THẤP TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ HẠT NHÂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp hcm
XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT THỰC NGHIỆM DETECTOR HPGe mang lại HỆ PHÂN TÍCH GAMMA PHÔNG THẤP TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ HẠT NHÂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp hcm 596 0
thông tin v v tổ chức triển khai Lễ kỷ niệm Ngày đơn vị giáo nước ta 20 11 | IUH - ngôi trường Đại học tập Công nghiệp tp.hồ chí minh
thông báo v v tổ chức triển khai Lễ kỷ niệm Ngày đơn vị giáo việt nam 20 11 | IUH - trường Đại học Công nghiệp thành phố hồ chí minh 1 246 0
Giáo trình dược lý lâm sàng trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng trường Đại học tập Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng ngôi trường Đại học tập Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng ngôi trường Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN ghê TỰ CHỦ MỤC TIÊU YÊU CẦU : ƒ rành mạch khác giải phẩu sinh thần tởm giao cảm đối giao cảm ƒ nắm vững tác dụng, chế tính năng thuốc cường giao cảm đối giao cảm ƒ nắm rõ tác dụng, chế chức năng thuốc hũy giao cảm đối giao cảm ƒ Biết đònh chống đònh dung dịch hệ giao cảm đối giao cảm I MỞ ĐẦU : 1.1 Hệ thần tởm tự chủ, gọi thần ghê thực thiết bị (vegatative), thần kinh các thứ trong ruột (visceral) thần kinh không tuân theo ý ước ao (involuntary) Ở khoanh vùng ngoại biên, hệ thần ghê tự chủ kết cấu hạch, sợi đám rối Nó đưa ra phối hầu hết vận động tự chủ sống, tim mạch, đường trơn, bảo vệ cho thể đáp ứng nhu cầu kòp thời biến động xung xung quanh làm mang đến tạng hoạt động cách thống nhất, hài hoà : 1.2 Thần gớm tự chủ, gồm có hệ : Hệ giao cảm (Σ ) hệ đối giao cảm (pΣ) HÌNH-1 -1- Š Receptor hệ thần gớm tự công ty : -2- Hệ giao cảm adreno-receptor Hệ đối giao cảm cholino-receptor Š Cholino-receptor : N (nicotinic) M (Muscarinic) N (nicotinic-receptor) : có thụ thể : N N N cam kết hiệu N N bao gồm hạch thần kinh, tủy thượng thận trung khu thần kinh Chất đồng vận N dimethyl phenyl piperazine (DMPP) hóa học đối vận trimethaphan, N hóa học đồng vận hoạt hoá, kênh cation N mở, hạch thần tởm tự nhà khử rất lan mang lại sợi hậu hạch Tủy thượng thận tăng tiết catecholamines N ký hiệu N M , gồm động thần kinh hóa học đồng vận N phenyl trimethyl ammonium, chất đối vận d.tubocurarine chất độc Bulgarotoxine lúc N hoạt hóa, kênh cation N mở, cồn thần kinh trườn khử cực, vân co hẹp M (Muscarinic receptor) : bao gồm phân thụ thể chủ yếu : M , M M M : bao gồm hạch thần ghê tự chủ thần kinh trung ương Chất đồng vận M oxotremorine, Mc
N-A-343 hóa học đối vận Atropine pirenzepin khi M hoạt hoá, men PLC (phospholipase C) bò kích thích, thủy phân lipide màng mang đến IP (inositol-1,4,5-tri phosphate) DAG (Diacyl glycerol) IP tăng loại nhập bào Ca + + , DAG kích phù hợp proteine kinase C, khiến khử cực (EPSP) hạch tử chủ M : Là phân thụ thể chuyên biệt tim chất đối vận M atropine AFDX 115 lúc M hoạt hoá, kênh K + mở, khắc chế men AC (adenylate cyclase), làm lờ đờ kéo dài khử rất nốt SA (soang nhó), rút ngắn điện động giảm co bóp tâm nhó, bớt dẫn truyền nốt AV (nhó-thất) giãm co bóp trọng tâm thất M : Là phân thụ thể trót lọt tuyến, hóa học đối ận M atropine hexahydrosiladifenidol, M hoạt hoá, trình xảy phân tử như là M , gây teo thắt trơn tru tăng tiết con đường Š Adrenoreceptor : α β α gồm phân thụ thể α α α trơng mạch máu, suôn sẻ niệu dục, gan, trơn mặt đường tiêu hoá tim hóa học đồng vận α phenylephrin adrenaline, noradrenaline ≥ isoproterenol hóa học đối vận prazosine khi α trườn kích thích, PLC hoạt hoá mang đến IP DAG, tăng Ca 2+ nhập bào, gây co thắt trơn tru mạch máu, trơn tuột niệu dục, tăng phân ly glycogène gan tân sinh sản đường mặt khác hoạt hoá kênh K + nhờ vào vào calcium, kéo dài khử cực làm dãn trơn tru tiêu hóa Ức chế chiếc K + , tăng lực teo bóp tim, khiến lọan nhòp tim α tất cả tế bào β đảo tụy, tiểu cầu, tận thần ghê trơn mạch máu chất đồng vận α clonidine, adrenaline ≥ nor-adrenaline >> isoproterenol chất đối vận yohimbine khi α hoạt hoá, men AC trườn ức chế, họat hoá kênh K + , làm mang lại tế bào β đảo tụy sút tiết insuline tăng ngưng tụ đái cầu vày ức chế kênh Ca 2+ thần kinh, tận thần -3- gớm tự chủ, giảm phóng yêu thích nor-adrenaline tăng cái Ca 2+ , tăng nhập bào Ca 2+ , buộc phải trơn mạch máu co thắt lại β gồm phân thụ thể β , β , β β : phân thụ thể gồm tim tế bào cận ước thận (Juxtaglomerula cells) chất đồng vận β dobutamine, isoproterenol > adrenaline = nor-adrenaline, chất đối metoprolol, CGP 20712A khi kích mê say β , men AC kênh Ca 2+ hoạt hoá, tăng lực tần số teo bóp tim, tăng dẫn truyền nhó thất, tăng huyết renine tế bào cận cầu thận β : Phân thụ thể trót lọt (mạch máu, khí phế truất quản, tiêu hoá niệu dục) bắp gan hóa học đồng vận β terbutaline isoproterenol Khi bò kích mê thích β , men AC hoạt hóa, dãn trơn tru phân ly glycogène, thu hồi (uptake) K + vân phân ly glycogène, tân tạo nên đường gan β : Phân thụ thể mô mỡ, chất đồng vận β BRL 37344 isoproterenol = adrenaline > nor-adrenaline chất đối vận ICL 118551 CGP 20712A lúc β bò kích thích, men AC hoạt hoá, tạo phân ly lipide mô mở Š Những đáp ứng nhu cầu mô hiệu ứng trứơc xung cồn thần gớm tự nhà : Mô cảm giác Xung cồn adrenergic Phân thụ thể Đáp ứng Xung cồn cholinergie Đáp ứng Š đôi mắt : - Cơ tia, móng đôi mắt - Cơ vòng, móng mắt - khung người mi Š Tim : co (dãn tuỳ nhi ++) co (co đồng tử) +++ Dãn (nhìn xa) co (nhìn gần) +++ α1 β2 - Nút SA (soang nhó) β Tăng nhòp tim ++ dây X +++ sút nhòp, ngừng tim - trọng tâm nhó β1 Tăng teo bóp, tăng dẫn truyền - Nút AV (nhó-thất) β1 Tăng tính auto dẫn truyền Phân thụ thể - Hệ His-purkinje β1 sút dẫn truyền, bloe thất +++ Xung cồn cholinergic Đáp ứng Đáp ứng Tăng tính auto dẫn Ít cảm giác truyền +++ Xung động adrenergic mô hiệu ứng bớt co bóp, AP++ ngắn -4- - trung tâm thất β1 Tăng teo bóp, dẫn truyền, auto Nhòp tim dẫn nhòp idioventricular Pacemaker +++ Hơi giảm co bóp trọng tâm thất Š Tiểu hễ mạch - Vành tim α1, α , β co +, dãn ++ co + α1, α α, β teo +++ Dãn α1 co ++, dãn ++ co + Dãn + Dãn - Phổi α1 co +, dãn Dãn - Tạng ổ bụng α1, β teo +++, dãn + - tuyến đường nước bọt α1, α co +++ - Thận α1, α , β1, β teo +++, dãn + - Š Tónh mạch α1, β co ++, dãn ++ - Š Phổi - Cơ khí phế truất quản - tuyến đường phế quản ngại β2 Dãn sút tiết, tăng tiết co ++ Kích thích hợp +++ giảm + Tăng +++ co + Dãn + Ức chế (?) Kích say đắm +++ bớt + Tăng +++ co dãn đàn hồi + Ức chế Dãn Kích thích teo - domain authority niêm mạc - Cơ vân - óc α1, ⠊ dạ dày - cường độ trương lực α , β - Cơ vòng α1 - huyết dòch Š Ruột - cường độ trương lực α , α , β , β 2 - Cơ vòng α1 α2 - huyết dòch Š Túi mật ống dẫn β mật Š Thận - tiết renine α1, β1 Š Bọng đái β2 - Cơ niệu - Cơ trigone vòng α Š Niệu quản lí - độ mạnh trương lực α Š Tử cung α1, β Dãn ++ bớt +, tăng ++ - Dãn + co ++ teo +++ Dãn ++ Tăng Tăng (?) gồm mang thai:Co (α ) Dãn (β ) không có thai:dãn (β ) Bất đònh -5- Š máy bộ sinh dục phái mạnh α1 Phóng say mê +++ Š da - Cơ dựng lông α1 teo ++ - Tuyến những giọt mồ hôi α1 Tiết những giọt mồ hôi chổ + Š Lách co +++, dãn + Š Tủy thượng thận α1, β - Š Cơ vân β2 Š Gan α, ⠊ Tụy - Acini - Đảo (tế bào β) α α2 Š Tế bào mỡ thừa α, β (β ) Š con đường nước bong bóng α1 Tiết các giọt mồ hôi toàn thể - Tăng máu adrenaline nor-adrenaline Tăng co cơ, phân ly (hiệu ứng nicotinic) glycogène thu hồi K+ Tăng phân ly glycogène tân chế tạo đường Tăng ngày tiết + bớt tiết +++ Tăng máu + Tăng phân ly lypide +++ Tăng tiết nước Potassium Tăng tiết amylase ⠊ Tuyến những giọt mồ hôi - đường hầu họng - đường tùng - con đường yên cưng cửng cứng (Erection) +++ β1 - Tăng máu nước Potassium +++ Tăng máu + Tổng hòa hợp mélamine huyết ADH α β - Tăng máu +++ - II CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ CHOLINEERGIC CÁC THUỐC CƯỜNG ĐỐI GIAO CẢM (CHOLINO MIMETIC) những chất kích đam mê cholino-receptor ảnh hưởng trực tiếp (Agoniste ảnh hưởng tác động lên receptor) Muscarinic Estercholine Alcaloiudes ảnh hưởng tác động gián tiếp (chấtức chế men cholinesterase) Nicotinic Hạch phục hồi Không hồi phục (Reversible) (irreversible) Thần khiếp Edrophonium -6- Phosphate Š ESTERCHOLINE : Đều amonium bậc IV không qua hàng rào huyết não, không tan lipide O + Š H C – C – O – CH - CH - N(CH ) Acétylcholine O + Š H C – C – O – CH - CH - N(CH ) Methacholine (Acétyl β methyl choline) (CH ) O + Š H N – C – O – CH - CH - N(CH ) O Carbachol (Carbamoyl choline) + Š H N – C – O – CH - CH - N(CH ) Bethanechol (Carbamoy methyl choline) CH N Acétylcholine Methacholine chloride Carbachol chloride Bethanechol Độ mẫn cảm với Cholinesterase ++++ + - Muscarinic Nicotinic +++ ++++ ++ ++ +++ + +++ - cảm giác agonistes (Acétylcholine) cholinnoreceptor phòng ban Mắt - Cơ vòng tuỳ nhi - cơ thể mi Tim - Nút xoang-nhó - Nhó - Nút nhó-thất - Thất huyết mạch - Động mạch - Tónh mạch Phổi - Cơ ống phổi Hiệu ứng co Co, nhìn gần bớt nhòp tim, (chronotrope -) sút co (Inotrope -), giảm thời hạn trơ giảm dẫn truyền, tăng thời gian trơ Hơi sút co bóp Dãn (liều cao trực tiếp) teo (liều cao trực tiếp) co -7- - tuyến ống phổi Đường ruột - Trương lực - Cơ vòng - tiết dòch Bọng đái - Cơ niệu (Detrusor) - Cơ tam giác (Trigone) - Cơ vòng ( Sphyncter) những tuyến - Mồ hôi, nước mắt, nước bọt, dòch hầu họng Kích phù hợp Tăng Dãn Kích thích co dãn Dãn Tăng tiết cảm giác Muscarinic Š mắt : những agonistes muscarinic, gây co vòng đồng tử, kiểm soát và điều chỉnh mi, thông ống Schleimm, dòch nhãn ước lưu thông qua tiền phòng, nhãn áp giảm Š Tim : Tăng sức cản ngoại biên biến hóa nhòp tim, có kiểm soát và điều chỉnh thể từ bỏ hãm (homeostatic) : Tiêm truyền liều có lợi tối thiểu (20-50 μg) Š quan trọng : những agonistes muscarinic kích thích hợp nội mạc endothelium, phóng thích chất dãn mạch (relaxing substan), EDRF (yếu tố dãn mạch dẫn xuất trường đoản cú nội mạcendothelium derived relaxing factor), hoạt hóa guanylate cyclase, tăng GMP vòng trơn tru mạch máu, quan trọng dãn nở mạnh tính năng lên huyết mạch methacholine, carbachol betanechol bền chặt acetylcholine bọn chúng không bò cholinesterase phá hũy Š hô hấp : những agonistes muscarinic kích thích co trơn khí phế quản, làm tăng huyết dòch ống hô hấp, gây cạnh tranh thở, người bệnh bò hen suyễn Š Tiêu hoá : những agonistes muscarinic, khử cực màng tế bào trơn ống tiêu hoá, tăng loại vào calcium, trơn teo thắt, nhu động vận tải tiêu hoá mạnh, dòch máu tiêu hoá bao gồm dày, ruột, tụy … tăng tiết, mang đến co thắt tiêu tung Š Niệu dục : Kích thích co niệu khắc chế dãn tam giác bọng đái, gây xuất nước tiểu Riêng tử cung người, chòu tác động agonistes muscarinic Š Ngọai ngày tiết : những agonistes muscarinic kích thích con đường ngoại tiết, tăng máu dòch hiệu ứng nicotinic Agonistes nicotinic : Nicotinic lobeline agonistes nicotinic nổi bật : Š Nicotine : lipide, tung mỡ, chiếu qua da chất khử cực mạnh có tính năng lên thần kinh trung ương, gây nghiện, liều cao gây ai oán nôn kích đam mê hô hấp, teo giật, mê mẩn tử vong Š Lobeline : alcaloide, ảnh hưởng tác động kích đam mê hô hấp, diên tác động giống yếu đuối nicotine Š Dimethyl phenyl piperazine (DMPP) : hóa học tổng hợp, tác động giống nicotine, mạnh hơn, sử dụng nghiên cứu -8- Š khi agonistes nicotinic hoạt hoá thụ thể N (hạch) tạo tăng huyết áp, hoạt hoá thụ thể N (tấm vận thần gớm cơ), vân bò co cứng Ở trung khu thần kinh có thụ thể M N M trội não N trội tủy Š Alcaloides : phần nhiều alcaloides, có công dụng agoniste thụ thể M muscarine, pilocarpine, arecoline, thụ thể N nicotine, lobeline CÁC CHẤT PHONG TOẢ MEN CHOLINESTERASE : Š hồ hết chất phong tỏa men cholinesterase kích thích gián tiếp cholinoreceptor khi cholinesterase trườn phong tỏa acetylcholine phóng ưa thích từ thần gớm tự chủ, thần khiếp somatic, không bò tiêu diệt nhanh, nhờ nhưng cholinoreceptor dược acetylcholine hoạt hóa các Tùy cường độ phong toả men, người ta phân thành hai đội thuốc : Š đội phong lan men cholinesterase có hồi sinh (reversibble) : nhóm ammonium bậc IV gồm đònh chức rượu edrophonium ; đội ammonium III IV có đònh chức rượu acide carbamic, ester carbamat neostigmine team amine III tự nhiên physostigmin Š đội phong toả men cholinesterase không phục hồi (Irreversible) : phần đông chất phosphore hữu isofluophate, soman, parathion … dùng để diệt cỏ trừ sâu Š qui định phong toả men cholinesterase : Cholinesterase thật, tức acétylcholinesterase, chất proteines tất cả lượng phân tử 320 000 tập trung dầy sệt vùng synapes cholinergic, gồm chức nhanh lẹ thủy phân acétylcholine qua hai cách : Một tâm vận động men lắp với acétylcholine, thuỷ phân cho choline trường đoản cú do, enzyme bò acétyl hoá hai đường nối men acétyl trườn bung ra, tất cả cộng lực nước, cho acide acetic Toàn trình xảy chấm dứt nhanh vòng 150 microseconds Phong toả men cholinesterase, phương diện phân tử, chất phong lan men có kiểu phong toả riêng Š Edrophonium : Phong toả có hồi phục men acétyl cholinesterase từ 2-10 phút Edrophonium nối vào men đường nối tónh điện (electrostatic), nên tác động ảnh hưởng ngắn ngũi Š Neostigmine physostigmine : thuộc nhóm ester carbamate, nối vào men đồng hoá trò (covalent) va men trườn carbamate hoá, kháng lại thủy phân, nên tính năng phong tỏa kéo dài từ trong vòng 30 phút đến Š Hợp hóa học phosphore hữu : Phong toả chặt men acétylcholinesterase, thủy phân phosphoryl hoá nơi ảnh hưởng chậm, bắt buộc phong toả thọ dài, có đến hàng trăm giờ, chưa phục hồi chức men hiệu ứng sau phong toả men acétylcholinesterase : cảm giác dược hóa học phong lan men acétyl cholinesterase trội hẳn tim mạch, tiêu hoá mắt vân Š Trên thần kinh trung ương : mọi chất phong toả men acétyl cholinesterase, tan mô mỡ, vào khoanh vùng thần khiếp trung ương, gây thỏa mãn nhu cầu báo động (Alerting response) EEG, liều cao gây co giật liên tục hoàn thành thở -9- Š trên mắt, hô hấp, tiêu hoá máu niệu : số đông chất phong toả men acétylcholinesterase, làm đậm nét chức năng cường đối giao cảm (parasympathomimetic) quan Š bên trên tim mạch : trên tim, đồi giao cảm chiếm phần ưu thế, acétylcholinesterase trườn phong toả edrophonium, physostigmine, neostigmine, khiến cho hiệu ứng cường đối giao cảm dây X, làm mang lại tim đập chậm, dẫn truyền nhò thất giảm, cung lượng tim bớt Trên huyết mạch huyết áp, tác động chất khắc chế men acétylcholinesterase không nổi bật chòu tác động muscarinic trực tiếp, cần huyết áp hạ thấp cách vừa nên Š bên trên thần kinh – : các chất phong toả men acétylcholinesterase, neostigmine chẳng hạn, chất quan trọng có tính năng lên khớp thần ghê – Liều nhỏ (liều điều trò), neostigmine bảo đảm an toàn cho acétyl choline phóng ưng ý tồn tại, trì ảnh hưởng tác động co nó, người mắc bệnh myasthenia gravis, trườn nhiễm curare Neostigmine (Prostigmine) Š Thuốc con gián tiếp ảnh hưởng tác động lên thụ thể M N, ức chế men acétylcholinesterase, bảo đảm an toàn acétyl choline tồn phát huy tính năng Neostigmine kích thích dạn dĩ trơn đường ruột bọng đái sử dụng chữa liệt ruột sau mỗ ứ cồn nước tiểu bọng đái, kích say đắm gây co cơ, chữa bệnh nhão myasthenia gravis , chữa ngộ độc thuốc khiến liệt không khử cực nhòp thất cấp tốc kòch phát Š bí quyết dùng : Neostigmine dung dịch viên 15 mg người lớn uống 10-20 mg/lần × lần/ ngày, liều buổi tối đa 20mg/lần, 100mg/ngày trẻ nhỏ 1mg/lần × lần/ ngày thuốc tiêm : 1ml = 0,5mg : 1mg dùng làm tiêm da, tiêm bắp tín đồ lớn : 0,51mg/lần trẻ nhỏ : 0,005mg-0,1mg/tuổi Š lưu ý : dùng liều gây bi ai nôn, mửa mữa, nhức bụng, tung nước mắt, nước bọt, tim đập chậm, rung bắp triệu bệnh ngộ độc muscarine, cứu chữa atropine Không sử dụng bò tắc ruột, tắc nghẽn đường niệu, đau thắt tim, hen suyễn, rượu cồn kinh Pyridostigmine (Mestinon) thuốc phong tỏa có phục sinh men acétylcholinesterase, kéo dài chức năng neostigmine phối hợp với neostigmine chữa bệnh dịch nhão myasthenia gravis Š bí quyết dùng : pyridosstigmine thuốc viên 60 mg người lớn uống 60 mg/lần × lần/ngày Š lưu ý : Chỉ đònh khác giống neostigmine Chỉ đònh thời hạn tác động dịch nhão (myasthenia – 15 phút gravis) loàn nhòp nhanh, liệt ruột Nhóm gồm chức rượu ™ Edrophonium team Carbamate chất liên hệ Bệnh nhão cơ, liệt ruột ™ Neostigmine - 10 - một nửa - 1.1.2 RIBOFLAVINE (Vitamine B2) Năm 1879, Blyth phân lập Riboflavine chất xẫm màu rubi sữa, lúc call Lactochrome Riboflavine gồm sữa, trứng, thòt men… hàng ngày người tacân thu nạp khoảng – mg cố gắng giữ hàm lượng Riboflavine thông thường huyết tương 3,16mcg% (FAD : 2,32mcg% Riboflavine từ 0,84mcg%) 1.1.2.1 HOÁ HỌC Là Flavine riboside : 1.1.2.2 TÁC ĐỘNG • Riboflavine tác động ảnh hưởng Coenzyme hệ thống Enzyme tải Hydrogene mang đến FMN FAD -6- - Riboflavine + ATP FMN + ADP - FMN + ATP FAD + P.P FMN : Flavine Mono-nucleotide FAD : Flavine adenine Dinucleotides Sự tải hydrogene thực chu trình Krebs, trình phân hóa acid béo, oxy hóa acid pyruvic hệ thần kinh vị trí khác Riboflavine tác động diaphorase, Cytochrome C redutase Xanthine Oxydase • thiếu thốn Riboflavine gây số triệu chứng quan trọng : Viêm khóe miệng Viêm da tiết nhờn huyết mạch xâm lấn màng mắt Miệng môi đỏ bóng, nứt nẻ, lưỡi trườn viêm tím bầm, cánh mũi có không ít chất nhờn, mắt xốn, ngứa hại ánh sáng Giác mạc có khá nhiều mạch ngày tiết xâm lấn đan thành lưới huyết mạch (Ariboflavinosis) • quá Riboflavine : Thực nghiệm chó chuột biện pháp cho uống vội 5000 lần so với liều Riboflavine quan trọng ngày ko thấy tất cả triệu chứng ngộ độc, tiêm vào ổ bụng, vật bò chết Riboflavine tụ tập thận 1.1.2.3 DƯC ĐỘNG Riboflavine (FMN) hấp thu giỏi qua ruột non, phân phối rất hiếm cho mô Ở gan thiết bị chết áp dụng nhiều riboflavine lượng riboflavine tăng so với mô khác ngược lại vật chết thiếu riboflavine lượng dự trữ riboflavine gan, thận tim, khoảng tầm 1/3 so với con số bình thường, 9% riboflavine máu qua nùc tè dạng Uroflavine 1.1.2.4 CÔNG DỤNG Riboflavine sử dụng đề phòng chữa dịch thiếu Vitamine B2 (Ariboflavinosis) hàng ngày uống – 3mg, thường xuyên dùng từ bỏ – 10 ngày Riboflavine (B2 ) : dung dịch viên – 50mg 1.1.3 NIACINE, VITAMINE P.P, VITAMINE B3 Năm 1925, Golbergen mô tả bệnh lưỡi đen chó, dịch Pellagra người ta thiếu yếu tố F.P.P (Factor Pellagra Preventive) 10 năm sau, Spies cần sử dụng FPP để chữa khỏi bệnh dịch Đến năm 1973 Elvehjem xác đònh FPP amide a.nicotinic Niacine tất cả men, mạch nha, rau cải, gan, thận, thòt, cá, sữa…… 1.1.3.1 HÓA HỌC Dạng vận động a.nicotinic thể amide 1.1.3.2 TÁC ĐỘNG Tham gia cấu tạo Coenzyme NAD NADP(Nicotinamido adenine dinucleotide) -7- tác động Coenzyme NAD NADP, tham gia vào bội nghịch ứng oxy hóa khử chu trình a.citric chuyển chất hóa học đường, mỡ, đạm NAD NADP giữ lại vai trò đặc trưng chuyển hóa, coenzyme có tương quan đến hô hấp tế bào tế bào Coenzyme tích hợp proteine tương ứng, nhấn hydrogene từ chất (Substrates) sau bò khử dehydrogenase gần như Pyrimidine Nucleotide bò khử, lại lão hóa Flavo proteine • Niacine có chức năng dãn mạch : ảnh hưởng bật acid nicotinic trực tiếp ảnh hưởng lên mạch máu, với liều điều trò, a.nicotinic tạo dãn mạch, gây mẩn đỏ vùng domain authority kéo dài thời hạn giờ, kèm theo tượng nóng rộp ngứa ngáy vùng cảm giác dãn mạch a.nicotinic không làm tăng lưu giữ lượng ngày tiết não (Scheinberg 1956) Đối với Nicotinamide tính năng dãn mạch nói trên, nên áp dụng vitamine với liều lớn, a.nicotinic gồm khả làm bớt nồng độ cholesterol, triglyceride acid phệ tự ngày tiết tương tính năng acid nicotinic có liên quan tới khả ức chế tung mỡ (Antilypolytic) qua chế giãm nồng độ AMP vòng (Butcher – 1968) • thiếu a.nicotinic Liều thu nạp quan trọng cho thể ngày : 12 – 23mg a.nicotinic ví như thiếu, dẫn đến căn bệnh “Pellagra” cùng với triệu triệu chứng sau : da : mẩn đỏ giống rám nắng nóng (Erythematus cutaneous eruption) xuất mu bàn tay, sau vị trí thường xúc tiếp với ánh sáng (trán cổ, chân) bí quyết đối xứngvà lan rộng ra Vùng thương tổn trở lên đen xẫm, tróc vẩy thành sẹo tiêu hóa : Triệu chứng bật viêm mồm (stomatitis), viêm ruột (Enteritis) tiêu tung : Lưỡi đỏ, sưng, bò loét Nước bong bóng tăng tiết, tuyến nước bong bóng sưng to lớn Ỉa tung dai dẳng, phân nhiều nước, bao gồm có máu bi quan nôn nôn ói Thần khiếp : Nhức đầu, choáng váng, ngủ, trầm cảm, bò ảo mộng (delusion) ảo giác (hallucination) loạn óc (demention) Ở ngoại biên, rối loạn cảm hứng vận hễ Máu : Thiếu ngày tiết hồng ước to (Macrocytic anemia) • vượt a.nicotinic : mỗi ngày cho chó uống 2g, đôi mươi ngày sau bị tiêu diệt Ở người tiêu dùng liềucó thể bò dãn mạch, nóng bỏng, ngứa 1.1.3.3 HẤP THU THẢI TRỪ : A.nicotinic hấp thu xuất sắc qua đường tiêu hóa, cung cấp mô, bao gồm tế bào Dạng tồn a.nicotinic thể amide thêm với proteine để tạo ra coenzyme A.nicotinic máu qua nước tiểu, dạng tự dạng chuyển hóa nicotinuric acid 1.1.3.4 CÔNG DỤNG dùng để làm chữa bệnh Pellagra, dự phòng phản ứng Sulfamide giúp chống ngừa biến triệu chứng tiêu hóa uống kháng sinh Uống 50mg x 10 lần/ngày Đặc chế : Niacine viên table : 25, 50, 100mg Niacine (Nicotinamide) viên tablet : 25, 50, 100mg Nicobion viên 50mg, nhiều loại tiêm bắp (IM) 100mg/2ml Nicobion 500 : viên 500mg 1.1.3.5 KẾT HP VỚI VITAMINE C Nicomide C : Viên Dragées 500mg Nicoscorbine : Viên Dragées 500mg, loại tiêm bắp 250mg/5ml -8- Nicoscorbine forte : Viên dragées 500mg 1.1.4 ACID PANTOTHENIC (Vitamine B5) Năm 1939 ,Wooley,Jukes phân biệt acid pantothenic chữa bệnh viêm da gà con.Cùng năm, Wiliam xác đònh cấu trúc năm 1949, Stiiler tổng đúng theo acid pantothenic Acid pantothenic bao gồm men, cám gạo, mạch nha, con đường mía, gan, lòng đỏ trứng 1.1.4.1 HOÁ HỌC Acid pantothenic cấu tạo từ chất để sản xuất thành Coenzyme A 1.1.4.2 TÁC ĐỘNG : A.Pantothenic khiến cho Coenzyme A, cơ mà Coenzyme A chất xúc tác quan liêu trọng, thúcđẩy hầu như trình đưa hóa thể, tổng vừa lòng acetylcholine acid hóa, chặng chu trình Kerbs đưa hóa acid bự tổng hợp acid amine thiếu hụt Acid Pantothenic : kê con, thức ăn uống thiếu acid pantothenic gây viêm domain authority : mắt, mỏ, kẻ chân gờ lên, lớp da bò sừng hóa, lông mọc chậm trung khu thần kinh bi xơ hóa Thiếu a.pantothenic tạo hoại tử thận loài chuột bạch, thoái ngấn mỡ gan chó, xôn xao thần kinh trung ương người 1.1.4.3 DƯC ĐỘNG A.pantothenic cấp tốc chống hấp thụ qua đường tiêu hóa, phân phối hầu hết mô với nồng độ từ - 4mcg/g, nhiều gan, thượng thận, tim thận A Pantothenic ko bò phá hủy thể, khoảng chừng 70% ngày tiết qua con đường nước tè 30% qua mặt đường phân (Oldham 1946) dạng không thay đổi 1.1.4.4 CÔNG DỤNG: Trò bệnh dịch da, rụng tóc, căn bệnh gan, bớt viêm niêm mạc miệng, cuống phổi giảm ảnh hưởng gây độc streptomycine Chích : Tiêm bắp, da tónh mạch, 50 - 200mg x 2lần/ngày Ngậm : - lần/ngày Thoa domain authority đầu : dung dòch - 5% Đặc chế : Bepanthene Panvitex (loại tiêm bắp, da, tónh mạch viên ngậm) 1.1.5 PYRIDOXINE Năm 1936 Pyridoxin Birch Gyorgy viết tên Vitamine B6, dẫn hóa học từ nhân Pyridine : Pyridoxine có men, cám, mạch nha, mặt đường mía, gan -9- 1.1.5.1 TÁC ĐỘNG Dạng hoạt động pyridoxine dạng phosphoryl hóa Pyridoxal phosphate Pyridoxamine phosphate chúng tác dụng Coenzyme khối hệ thống men khử Carboxyl (Decarboxylation), chuyển amine (transamination)và racemic hoá (Racemization) acid amine vận chuyển acid amine băng qua màng tế bào Tổng đúng theo acid bự không bão hòa đưa tryptophan thành acid nicotinic thiếu hụt Pyridoxine : bạn ta tạo thiếu Pyridoxine thực nghiệm Carbazide Isoniazide EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid) Ở chuột, thiếu hụt pyridoxine sinh bệnh tình đau chi (Acrodynia) đối xứng, gan chân bao gồm tượng phù nài lên vẩy miệng, đuôi, tai mũi Nếu bệnh xuất hiện triển, thể chuột thon thả lên Ở chó heo, thiếu hụt pyridoxine, triệu hội chứng nói trên, gồm thêm triệu trứng teo giật, thái hóa vân tim, có tổn yêu quý vùng thần gớm tủy sống, thiếu hụt máu suy thoái sinh dục Ở bạn không thấy thiếu hụt pyridoxine cách nhảy Nếu thiếu, khiến viêm da, bao gồm giật thiếu máu Thừa pyridoxine : Độc tính pyridoxine thấp bạn ta nuôi đồ thực nghiệm (chuột, chó, khỉ ) pyridoxine với liều 10mg/kg liên tiếp tháng, không thấy gồm tượng sụt cân giảm thiếu hồng cầu, bạch cầu.Tiêm vào tónh mạch mèo pyridoxine với liều 20mg/kg, không liên hệ Nhưng sử dụng liều lượng 1g/kg gây teo giật, 4g/kg chết Đối với người, pyridoxine có tính năng an thần 1.1.5.2 DƯC ĐỘNG Pyridoxine pyridoxal pyridoxamine hấp thụ mau lẹ qua ruột tiết dạng - pyridoxine acid 1.1.5.3 CỘNG DỤNG Pyridoxine dùng trường đúng theo to bắp thòt giả sinh sản thiếu bổ dưỡng (pseuudohypertrophic muscular dytrophy), mềm cơ, thiếu thốn máu, Parkinson ói mửa bao gồm thai Uống 10mg/ngày : Pyridoxine hydrocholoride loại viên tablet :5, 10, 25, 50 mg Đặt chế : Bécilan viên 250mg Bésivite Besix viên 250mg, loại tiêm bắp 50mg/ml Hesermine một số loại tiêm bắp 50mg/ml Myostene (viên dragées 250mg - 25mg acide Adenosine triphosphorique disodique) Myoviton loại tiêm bắp (250 mg B6 40 mg ATP) - 10 - Loại kết hợp B1, B6, B12 Terneurine H.5000 (50mg B1 - 250mg B6 - 5000mcg B12) tiêm bắp Tridocelan tiêm bắp (100mg B1, 25mg B6 1000mcg B12) Tridocemine tiêm bắp (100 mg) sử dụng điều trò đau và nhức dây thần gớm 1.1.6 BIOTINE (Vitamin H, Coenzym R) Năm 1936 Kogl, Tonnis kiếm tìm thấy Biotin tròng đỏ trứng, có cấu tạo hóa học sau: Biotin có men, mạch nha, trái cây, gan, thận, lòng đỏ trứng vi trùng đường tiêu hóa tổng hòa hợp Biotin 1.1.6.1 TÁC DỤNG Khử Carboxyl tổng vừa lòng a.aspartic, a.lactic pyruvic Coenzyme hệ enzyme gắn kết CO2 thiếu thốn Biotin
E : da niêm mạc khô, trắng, tất cả vẩy, tóc rụng, mệt nhọc mỏi, đau thiếu oxy huyết 1.1.6.2 CÔNG DỤNG: Biotin dùng để làm chữa bệnh viêm da tiết nhầy (seborrheic like dermatitis), mũi đỏ ung thư Tiêm domain authority : 0,5 mg/1lần ngày 1mg 1.1.7 CHOLINE Choline trimethyl ethanolamine có cấu trúc hóa học : CH3 H 3C N CH3 1.1.7.1 TÁC ĐỘNG Chức sinh quan trọng đặc biệt choline : - 11 - CH2CH2OH -Tác động hướng mỡ (Lipotropic action) -Tiền chất (Precursor) Acétylcholine -Chuyển methyl (transméthylation) chuyển hóa trung gian 1.1.7.2 CÔNG DỤNG đóng góp thêm phần điều trò viêm gan, xơ gan, có mức giá trò lâm sàng -Choline chloride : uống 3g/ngày -Choline dihydrogene citrate : uống 3g/ngày 1.1.8 P.A.B.A (Para-amine-benzoic-acid) P.A.B.A tổng thích hợp năm 1863 TÁC ĐỘNG Một cấu tạo từ chất tạo yêu cầu axit folic CÔNG DỤNG tất cả dạo bạn ta sử dụng PABA nhằm chữa bệnh nhiễm trùng Rickettsia Typhus, Rocky
Moutain Tsutsugamushi PABA trình bày dạng viên tablet dung dòch Nay cần sử dụng 1.1.9 INOSITOL Là Hexahydroxycyclohexane, Isomer cùng với glucose, tất cả thực vật, gan, cơ, óc Inositol chất hướng mỡ thừa (Lipotropic agent) sử dụng trường hợp dịch kèm theo xôn xao chuyển vận (transport) đưa hóa ngấn mỡ 1.1.10 VITAMINE B12 (Cyanocobalamine) Năm 1917, Shorb phân lập chất hỗ trợ cho thể cách tân và phát triển từ Lactobacillus lactic Năm 1948, Rickes phân lập yếu ớt tố phòng thiếu máu, năm Smith dùng cách thức chromatography phân lập chất tương tự như đặt tên Vitamine B12 1.1.10.1 HOÁ HỌC cấu trúc hóa học Vitamine B12 phức tạp, chứa nguyên tử Cobalt team Cyanid (D.Hodgkin : phần thưởng Nobel 1964) Nguyên tử teo giửa nối với R, vậy R gốc hóa học khác chế tạo ra nhiều loại Loại Vitamine B12 R = -CN (Cyanocobalamine) B12 -OH (Hydroxocobalamine) -5, deoxyadenosylcobalamine -CH3 Méthylcobalamine bạn ta chế tạo vitamine B12 trường đoản cú Streptomyces Propionipacteria - 12 - 1.1.10.2 TÁC ĐỘNG Vitamine B12 quan trọng cho cải cách và phát triển thể chế tác máu, nuôi dưỡng épithelium chắc rằng mýeline Chức đặc biệt Vitamine B12 tham gia tổng đúng theo proteine bao hàm tác động chuyển glutamic thành a.méthyl aspartic hỗ trợ tổng vừa lòng acid nucleic, trì đội SH trạng thái khử, (không có động vật hoang dã có vú) liên quan đến đưa méthyl (transméthylation) tổng hợp team méthyl 1.1.10.3 DƯC ĐỘNG Vitamine B12 không hấp thu qua thức ăn, thể thiếu nguyên tố nội (intrinsic factor) glycoproteine vách dày, có trọng lượng phân tử 50.000 bài thuốc tiêm, (dưới da, bắp thòt) dung nạp cách hối hả Tại dày, ruột : bao gồm chế hấp phụ khác Cơ chế đặc biệt Vitamine B12 hấp thụ qua trung gian nguyên tố Castle, nguyên tố nội dày trườn bão hòa, liều lượng Vitamine B12 đạt tới mức 1,5 – mcg Một chế không giống Vitamine B12 hấp thụ hòa bình với nguyên tố nội tại, điều xảy Vitamine B12 chuyển vào thể với con số lớn Vitamine B12 hấp thụ chuyên chở máu mang lại gan, mô đi qua thai Lượng Vitamine B12 gan, khoảng tầm từ 50 – 90% so với tổng số Vitamine dự trữ thể người lớn khỏe khoắn Khoảng độ – mcg vitamine máu qua đường tiêu hóa, chủ yếu qua mật mỗi ngày có 0,25 mcg Vitamine B12 ngày tiết qua đường niệu 1.1.10.4 CÔNG DỤNG Điều trò bệnh thiếu máu ác tính (Pérnicious anemia) thiếu máu Biermer (ưu sắc) bệnh dịch trạng thiếu thốn Vitamine B12 - Là yếu ớt tố giữ lại đạm, góp bồi dưỡng cải tiến và phát triển thể - sử dụng liều khỏe mạnh giãm đau và nhức - 13 - Thiếu ngày tiết : Chích thòt (IM) 100 mcg tuần lần (nhẹ) ngày lần (Biermer) Uống : 100 mcg x lần /ngày (phải bao gồm đủ nguyên tố nội tại) Đau nhức dây thầnkinh : Chích thòt 1000 mcg x lần/ngày Docémine (Roussel) : ml 1000 mcg Vitamine B1- B12 : Lọai dung dịch viên : kết hợp 125 mg mang lại thứ Uống viên/ngày Lọai phối kết hợp 100 mg B1, 25 mg B6, 1000 mcg B12 ngày chích thòt ống Đặc chế : RUBRAMINE (Cyanocobalamine Injection) ml, 30, 50, 60, 100, 120, 1000 mcg (tiêm bắp) Vitamine B12 + nguyên tố nội (Vit B12 + Intrinsic – Factor concentrate) loại thuốc viên (capsules, tablets) dùng làm uống CYTACON : chai 170 ml sirop 35 mcg/5ml, có Intrinsic factor concentrate : Mucopolysacharid môn vò, yếu tố nội cần thiết để góp Vitamine B12 chiếu qua ruột vào máu thông thường thể đủ hấp thu lượng bé dại Vitamine B12 vi trùng đường ruột tạo ví như uống với liều dũng mạnh Vitamine B12 để chữa trị bệnh, phải dùng với với yếu tố nội – Uống 100 mg hẳn nhiên 100 mcg Vitamine B12 Intrinsic factor B12 (200 mcg B12 + 200 mg yếu tố nội tại) HYDROXOCOBALAMINE : các loại Vitamine B12 có tính năng lâu bền tiêm bắp 500 – 5000 mcg, biện pháp ngày lần, chữa trị thiếu tiết Biermer (docelan, Durubine Cobalox) Chú ý : Sau vài tuần cần sử dụng Vitamine B12, chế tạo hồng mong thể bò trì trệ dần thể sút chất sắt dự trữ, đề xuất dùng thêm thuốc tất cả chất fe 1.2 VITAMINE C (ASCORBIC ACID) 1.2.1 NGUỒN GỐC : Ascorbic acid vitamine Ở số thú, một số loại dơi ăn uống trái cây, chim… từ tổng hòa hợp Vit C tự glucose, qua đường glucuronic acid L-gulono-γ-lactone Ở người, enzyme để biến hóa L-gulono-γ-lactone thành ascorbic acid bắt buộc phải tùy thuộc vào nguồn Vit C nước ngoài sinh Ascorbic acid đường solo giãn, hóa học khử chuyển động mô sống, dễ trườn oxid biến thành dehydroascorbic acid chế tạo thành khối hệ thống oxid khử cân B Vitamine C tất cả trái cây, rau cải, sữa, gan, trứng con gà Đậu khô, ngũ cốc không cất Vitamine C, chúng nẩy mầm, tạo ra Vitamine C 1.2.2 HẤP THU Vitamine C hấp thu đoạn ruột non - 14 - Sự dung nạp giãm chứng trạng tiêu mỡ, tiêu chảy, thiếu hụt acid dòch vò tuyệt loét dày, biến bệnh sau giảm dày 1.2.3 PHÂN PHỐI Sau hấp thu, Vitamine C ngày tiết tương tăng thêm nhanh, sau triển lẵm nhiều bạch cầu, tiểu cầu, hồng mong huyết tương, tế bào khác, Vitamine C cung cấp theo tỷ lệ khác : gan, thượng thận, tuyến đường yên : các mỡ : cần lưu ý hai điểm : - hầu hết tổn thương mô bỏng, mổ xẻ, sẻ làm bớt vitamine C - thiết yếu A.C.T.H làm tăng tổng phù hợp hormone vỏ thượng thận – từ vitamine C cholesterol – lại củng làm giảm con số vitamine C vỏ thượng thận 1.2.4 THẢI TRỪ Vitamine C tiết những nước tiểu, tất cả 1% phân, những giọt mồ hôi Cách thải yếu ớt qua lọc mong thận, sau 97% tái dung nạp ống thận, 99,5% số Vit C lọc ước thận Chỉ Vit C ngày tiết tương quá qua ngưỡng thận (1,4mg/100ml) thận thải trừ đáng kể Trong nước tiểu, Vitamine C dạng không cầm đổi, dạng dihydro-ascorbic acid (25%) dạng 2, dicetogulonic acid (2%) dạng oxalic acid (55%), chất chuyển hóa ascorbic acid (cơ chế chưa rỏ) 1.2.5 CHỨC NĂNG SINH VÀ DƯC Vitamine C duy trì vai trò đa số điều hòa tiềm oxid hóa khử số đông tế bào dạng oxid hóa (ascorbic acid) khử – (dehydroascorbic acid) Điều lý giải số chuyển động sinh Vitamine C 1.2.5.1 Trên chuyển hóa collagène hóa học collagène hóa học cement tế bào nhu mô, mao mạch, mô liên kết, xương Collagène chứa các chất cao hydroxyproline Sau proline nối kết vào đối kháng vò proteine qua ribosomes tế bào, Vitamine C oxygen chất hỗ trợ nhóm hydroxyl carbone – proline nhằm tổng phù hợp collagène chất cần thiết, trình lành sẹo, tức tốc xương 1.2.5.2 trên tổng hợp kháng thể phòng nhiễm trùng dưới hai dạng oxid hóa khử, Vitamine C góp thêm phần trực tiếp vào tổng hợp chống thể sinh vật phòng thể nhữmg γ-globuline bao gồm chuổi polypeptide nặng nhẹ, nối mong disulfide amino acid bao gồm nhóm sulfidryl (–SH) cysteine cung cấp từ thực phẩm ban đầu Vitamine C tạo thành cysteine dạng khử, để rứa vào chuổi polypeptide sau đó, dạng oxid hóa Vitamine C dehydroascorbic acid, lão hóa – SH, tạo cầu disulfide 1.2.5.3 Trên sức đề kháng thể chống siêu vi trùng : Vitamine C tăng sức đề kháng thể khôn cùng vi rất vi đựơc sinh sản phân tử nucleic acid bảo phủ nucleoproteine lớp lipide nhờ vào sức căng mặt phẳng cân hóa học làm cho thành phần tụ hợp với Khi mô ký kết chủ bão hòa Vitamine C, làm thay đổi cân trương lực, phải thành phần khác bò bóc tách ra, quấn lộ phân tử nucleic axid dễ tiếp xúc cùng với men trườn phân hóa men nuclease cam kết chủ 1.2.5.4 tăng cường khả làm câu hỏi : với liều Vitamine C = 1g mang đến nhóm người, team đối chứng không cho Vitamine C Cả hai đội làm việc nặng nhọc nhận biết nhóm đến Vitamine C bao gồm nồng độ máu cao nhóm không sử dụng - 15 - Vitamine C Điều trùng phù hợp với điều động catecholamine vanylmandelic acid chuyển hóa chất catecholamine thủy dịch tăng Vanylmancelic acid acid béo mà phân tử acid to (nhất palmitic acid), thoái trở thành oxid hóa, mang lại 131 ATP, phân tử glucose gồm 38 ATP 1.2.5.5 Trên gửi hóa fe : Vitamine C đề xuất cho hấp thu Fe++ tế bào màng nhầy dày, ruột Vitamine C O2 ATP chất nên biến F3+ - Siderophiline tốt F3+ transferrine thành Fe++ - Ferritine để tham gia trữ gan, thiếu Vit C, tạo thiếu Fe++ mang lại thiếu máu sút sắc giãm siderine ngày tiết 1.2.5.6 Trên gửi hóa Tyrosine : thiếu thốn Vitamine C : chuyển hóa Tyrosine ngưng hóa học chuyển hóa trung gian parahydroxyphenylpyruvic acid, ngày tiết qua nước tiểu, không men phydroxyphenyl pyruvic oxidase Vit C oxid hóa, để biến homogentisic acid Vitamine C duy trì vai trò oxid hóa – khử phản bội ứng hydroxyl hóa O-methyl hóa trình tổng hợp, thoái biến đổi tiết catecholamines 1.2.5.7 tăng cường hiệu ứng AMP vòng GMP vòng Liều cao Vitamine C làm tăng hoạt động AMP vòng GMP vòng, chất kiểm soát và điều hành phần lớn công việc tiết hooc môn theo chế sau: - Vitamine C trực tiếp tác động ảnh hưởng lên adenylate cyclase gửi ATP thành AMP vòng gián tiếp tăng AMP vòng qua ảnh hưởng Epinephrine - Vitamine C khắc chế thủy phân AMP vòng, GMP vòng qua phospho diesterase 1.2.5.8 bên trên chuyển hóa chất ngoại sinh lúc thiếu Vitamine C độ đậm đặc cytochrome P-450 trườn giảm, Vitamine C cho biết nồng độ cytochrome P-450 tăng thêm Nhờ Vitamine C qua trung gian cytochrome P-450 có công dụng khử độc hóa học ngoại sing (exogene) gia nhập vào hoạt động enzymes đưa hóa dung dịch men chất nội sinh bilirubine, hormone Cytochrome P-450 proteine dạng khử carbone oxide đến đỉnh hấp phụ độ sóng dài 450 nm, cytochrome P-450 có microsomes tế bào gan, thận, thượng thận giữ trọng trách trình phân hủy chất ngoại sinh thể, qua trình hydroxyl hóa, O-methyl hóa 1.2.6 HẬU QUẢ CỦA SỰ THIẾU VITAMINE C Ở NGƯỜI thiếu Vitamine C người, dẫn đến dịch Scorbus với tín hiệu lâm sàng: 1.2.6.1 Tổng trạng : bệnh nhân suy nhược, nhỏ xíu sút, nhức đầu, đau xương, giãm sức đề kháng bệnh nhân nhiễm trùng, phù đôi mắt cá, xuất ngày tiết nội tạng, nốt xuất huyết, bị ra máu cam, bị ra máu nướu răng, viêm da xuất bọc máu màng xương (phim tia X) đầu xương sườn dô phía trước hàng nút chai, trẻ nhỏ – 18 tháng 1.2.6.2 Ở mồm : triệu chứng Scorbus nhẹ, mãn : teo ổ mở rộng Tình trạng nặng nề sau thời hạn lâu : - Nướu cương cứng máu, ấn vơi bò bị chảy máu - biến dạng nướu, sưng nướu, nhức khớp mao mạch xuất ngày tiết lung lay bởi thiếu Vit C, yêu cầu không tổng hợp chất collagene đến mô liên kết, mao mạch, xương … tuy nhiên, tín hiệu chảy huyết nướu thể thường thì tình trạng thiếu hụt Vitamine K 1.2.7 CHỈ ĐỊNH - 16 - 1.2.7.1 Nhu cầu từng ngày Đàn ông thiếu phụ Phụ cô bé có thai đàn bà cho bú Trẻ sơ sinh trẻ em 1-3 tuổi trẻ em 4-6 tuổi trẻ nhỏ 7-9 tuổi trẻ em 10-12 tuổi Em trai 13 -15 tuổi Em trai 16 -19 tuổi Em gái 13 -19 tuổi NHU (mg/ngày) PHÁP 75 70 100 150 30 35 50 60 75 90 100 80 CẦU VITAMINE MỸ 45 45 60 80 35 40 40 40 45 45 45 45 C Ù mọi cá nhân ngày yêu cầu hấp thụ tương đối đầy đủ Vitamine C để kháng mệt mỏi, ứng cồn (stress) với dịch nhiễm trùng Trong tình trạng làm bài toán nặng nhọc, thời kỳ sau mổ, sốt, tiểu mặt đường hay cường liền kề trạng nhu yếu Vitamine C bắt buộc tăng lên trên người lớn tích trữ khoảng 20 – 25mg/kg thể trọng, 3% (1mg – 1,7 mg/kg thể trọng) dò hóa ngày thời hạn ứng rượu cồn Ở trẻ em niên tăng trưởng dò hóa – mg/kg thể trọng ngày Ở bạn không bò thừa Vitamine C, sau càc mô bảo hoà Vitamine C, số dư đựơc loại trừ trước đường tiểu 1.2.7.2 Trò bệnh scorbus căn bệnh collagene khác Vitamine C liều cao trò tình trạng lung lay mô nha chu bò suy yếu tất cả hiệu Vitamine C góp tu vấp ngã vết thương, chấn thương hay chổ phẫu thuật xẻ, làm mau ngay lập tức chổ xương gãy dùng Vitamine C căn bệnh viêm khớp mãn tiến triễn 1.2.7.3 Trong dịch nhiễm vi trùng khôn cùng vi Đặc biệt cho dịch nhiễm trùng hô hấp cấp cho hay mãn hoàn toàn có thể “ngừa” ốm (L Pauling) 1.2.7.4 Giải độc đến thể Vitamine C quan trọng thông dụng nhằm trò hiệu ứng phu methemoglobine huyết sử dụng số thuốc : Acetanilide, antipyrine, phenacetine hay bẩm sinh, nhờ tính chất khử Vitamine C Liều cao Vitamine C tăng thải Na+, K+, Ca++, NH+, Mg++, số Fe, Cu, Zn, nên dùng để giải độc kim loại nặng Au, Bi, Pb, Hg, Cd, Sr, phóng xạ 1.2.7.5 Trong huyết học - 17 - Vitamine C thâm nhập trình chuyển hóa Fe, trưởng thành hồng cầu, Vitamine C dùng bệnh dịch thiếu máu, hội bệnh giảm bạch huyết cầu xuất ngày tiết 1.2.7.6 giúp thể phù hợp ứng Vitamine C góp thượng thận tăng tổng hợp cấp tốc hormone corticosteroides sau ứng động phỏng, sốc xuất huyết xuất xắc can thiệp mổ xẻ Trong chứng trạng kiệt sức, suy nhược, hiệu ứng ô nhiễm nghiện thuốc (tabagism) 1.2.7.7 vào khoa domain authority Vitamine C giúp mau lành sẹo triệu chứng loét da, nhọt, herpes 1.2.7.8 Trong tình trạng dò ứng Vitamine C phối phù hợp với corticoides giỏi thuốc antihistamines thuốc kháng sinh Liều lượng : Trong căn bệnh nhiễm trùng, rẻ khớp, ngừa hay trò ca ứng động, số căn bệnh da, herpes, nhọt Uống xuất xắc chích : - fan lớn : – g/ngày - trẻ nhỏ : 0.5 – 1g/ngày Trong triệu chứng loét dày – tá tràng, chích (IV) : – g Vitamine C/ngày NHÓM VITAMINE chảy TRONG DẦU 2.1 VITAMINE A (Vit A) 2.1.1 NGUỒN GỐC - HẤP THU - CHUYỂN HÓA 2.1.1.1 NGUỒN GỐC : Vitamine A1 = retinol = axerophtol Vitamine A2 = 3-dehydroretinol Retinollà hóa học màu kim cương nhạt, tung lipid Vitamine có nhiều : gan gấu trắng, dầu gan cá thu, cá bơn….sữa toàn phần, trứng, thòt Tiền hóa học Vitamine A : β-carotene, Crypioxanthine có rất nhiều rau củ color đỏ, vàng, rau xanh Trong thể, tế bào màng nhầy ruột, phân hóa thành Vit A – mô không giống – 1-1 vò thế giới (IU) – hoạt tính 0,344 mg transvitamine A acetat trong sáng = hoạt tính 0,60 mg trans-β-carotene 2.1.1.2 HẤP THU -Ï CHUYỂN HÓA : Vitamine A tự – dạng Retinyl ester – thủy giải lòng ruột thành retinol từ bỏ do, qua màng ruột, tế bào màng nhầy ruột ester biến thành retinyl palmitate vào vi thể chăm sóc chấp (chylomicrons) theo ống ngực vào dòng xoáy máu dạng lipoproteine mang lại gan dự trữ đó, mô mỡ, da, cần đến phóng phù hợp - 18 - Vitamine A hấp thụ song song với chất phệ Vitamine K, D, E, nấc hấp thu lệ thuộc vào lượng chất lớn tình trạng gan, mật, ruột… 2.1.2 CHỨC NĂNG 2.1.2.1 TÁC DỤNG TRÊN MÀNG NHẦY VÀ domain authority Vitamine A đa số để trì trọn vẹn biểu mô, góp tổng hòa hợp mucopolysaccharides đến tiết chất nhớt Vitamine A chất ổn đònh màng lysosome ty thể tế bào Trong chứng thiếu Vit A: Tế bào biểu mô bò teo, tế bào lòng tăng sinh bù trừ trình sừng (hyper keratinzation), mang đến bất hay da, màng nhầy, đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, mắt, xương….tất cả, sút tổng vừa lòng mucoproteine 2.1.2.2 TÁC DỤNG TRÊN THỊ LỰC trong võng mạc (retina) bao gồm tế bào que chuyên biệt, gồm sắc tố tím rhodopsin nhạy bén ánh sáng với cường độ thấp tế bào nón, với ba sắc tố cảm ứng với ánh sáng đỏ, lục, xanh sắc đẹp tố quang quẻ cảm lipoproteine (opsine, rhodosine) gồm nhóm amino nối nhóm aldehyde retinal có tế bào que nón, số dung nhan tố contact tới sức nhìn lúc ban ngày, rhodopsine nhạy cảm với ánh sáng yếu ớt nh sáng hấp thụ vào tế bào que nón sinh hội đàm lượng Sự biến đổi lượng đó, gây biến động sắc tố đưa tới hiệu điện, tạo nên xung hễ thần kinh đến ta cảm xúc thò giác bệnh quáng con gà (night-blindness), triệu triệu chứng sớm căn bệnh thiếu Vitamine A mắt, không tái sinh hóa học tím rhodopsine 2.1.2.3 THIẾU VITAMINE A Sự thiếu hụt Vitamine A đưa tới triệu chứng đổi khác theo tuổi, phái, giống động vật Ở fan bò thiếu Vitamine A thiếu thốn dinh dưỡng, suy hấp thụ đường tiêu hóa bò xôn xao : dịch nhầy nhớt (mucoviscedose), bệnh tiêu mỡ, tắc mật, xơ gan, di triệu chứng hậu phẩu (như giảm tụy, giảm ruột) Triệu chứng thiếu Vitamine A bạn Ở miệng : Răng trườn thiếu sản men Theo Glickman với nghiên cứu thể người, thấy có tương tác việc thiếu thốn Vit A căn bệnh nha chu Rusell thấy tập thể gồm bệnh nhân nha chu cao, có khuynh hướng thiếu Vitamine A Ở loài chuột lang thiếu thốn Vitamine A : Teo, xuất xắc dò sản tổ chức tạo men ngà, bắt buộc làm sút hay thiếu hụt men ngà, bọ Hamster thiếu Vit A : sâu tăng thêm lần, có lẽ giãm lưu lại lượng nước miếng; khi màng nhầy đường tiêu hóa thú trườn thiếu Vit A : màng nhầy miệng thực quản bò hóa sừng, tăng nhạy cảm cảm căn bệnh nhiễm trùng ký sinh trùng Ở mắt : bệnh nhân bò quáng con kê lúc với (retinol) ngày tiết tương bò giảm, đề xuất trò Vitamine A ; nhằm thiếu Vitamine A lâu, tiến tới thô mắt (xerophthalmia), làm teo kết mạc, nhãn ước làm đục giác mạc (đốm Bitot) nếu như không trò, se tiến đến bệnh nhuyễn màng mắt (Keratomalacia) : giác mạc hóa mềm hóa mềm gây loét, lủng cùng với sang yêu thương mống mắt thủy tinh thể lây truyền trùng lắp thêm phát Ở da : thiếu Vitamine A thể da : thô da, teo tuyến bã nhờn va tuyến đường mồø hôi, sừng hóa domain authority – sờ thấy khô nhám – mặt – thường xuyên thể khía cạnh sau cổ vai, khía cạnh sau trước tay, mông, mặt đùi, chân, da đầu Ở màng nhầy : - 19 - thiếu Vitamine A mang lại giảm tiết chất nhầy, sau tiến đến teo biểu mô sừng hóa, làm đến màng nhầy đường hô hấp dò sản có vẩy (squamous metaplasia), một số loại sừng hóa (keratose) Ở thú : Lớp biểu mô bò dò sản, hóa sừng mặt đường tiêu hóa Đường hô hấp (mất biểu mô gồm lông mao, dễ dàng nhiễm trùng), mặt đường tiết niệu (dò sản biểu mô, tăng nguy sạn thận), đøng sinh dục (con đực thoái vươn lên là biểu tế bào sinh dục, hóa sừng dò sản màng nhầy, teo buồng trứng, giảm xác suất rụng trứng thụ thai) Tổng trạng : Ăn ngon, thiếu hụt máu, tăng nhạy bén với dịch nhiễm trùng, sút sức chống chọi với ứng hễ (stress) khác 2.1.3.4 THỪA VITAMINE A Do ăn đủ gan gấu trắng (một số dân Esquimaux), người thám hiểm cực trái đất sử dụng đến 40 000 UI/g gan : mệt, đờ đẫn, ói, nhức đầu tăng áp lực nội sọ Ngộ độc trường diễn mẹ cho trẻ cần sử dụng liều ngày lại cho có lợi Triệu chứng ngộ độc mãn: chán ăn, kích ứng, tóc lưa thưa, dày xương, lồi xương hàm (bony exostores), gan to, phù sợi thò dẫn cho nhìn đôi, hoá xương mau chóng sụn tiếp hòa hợp gây kết thúc tăng trưởng, đau khớp Những xôn xao biến sau chấm dứt thuốc - đôi mươi - ... Gs , adenylate cyclase trườn kích thích gửi ATP thành CAMP quy trình n y, x y gan nhiều loại động vật glycogene phosphoryl hoá Ở tim, làm cho tăng Ca + + xuyên màng tế bào tim Ở cơ, phosphoryl hoá... G y dung thừa nhận Ethylphenylephrine dùng làm nâng áp suất máu trường hòa hợp tụt huyết áp, suy tuần trả choáng Š cách dùng : Ethylphenylephrine, thuốc viên mg, 10 mg tín đồ lớn uống 5-10 mg/lần × lần/ng y. .. Máu + giảm tiết +++ Tăng ngày tiết + Tăng phân ly lypide +++ Tăng tiết nước Potassium Tăng huyết amylase ⠊ Tuyến các giọt mồ hôi - tuyến hầu họng - tuyến tùng - tuyến đường y n cưng cửng cứng (Erection) +++ β1 - Tăng
S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n đề S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch tham khảo S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch sau đại học S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch đại học S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c


S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x

Xem thêm: Các Bước Tính Giá Thành Trên Phần Mềm Misa 2017, Tính Giá Thành Theo Pp Hệ Số, Tỷ Lệ

F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c

S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
S&#x
E1;ch nội khoa S&#x
E1;ch ngoại khoa S&#x
E1;ch sản phụ khoa S&#x
E1;ch nhi khoa S&#x
E1;ch truyền nhiễm S&#x
E1;ch đ&#x
F4;ng y S&#x
E1;ch dược S&#x
E1;ch y tế c&#x
F4;ng cộng S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n khoa kh&#x
E1;c
Trang chủ/ Dược l&#x
FD; học - Tập 1 (S&#x
E1;ch đ&#x
E0;o tạo dược sĩ đại học)
Dược l&#x
FD; học - Tập 1 (S&#x
E1;ch đ&#x
E0;o tạo dược sĩ đại học)
Để đáp ứng mục tiêu đào tạo và huấn luyện của ngành, một nhiệm vụ đặc biệt của fan dược sĩ bây giờ là phải biết hướng dẫn áp dụng thuốc hiệu quả, an toàn và đúng theo lý. Dược lý học tập là môn học nghiên cứu và phân tích những hệ trọng của dung dịch với cơ thể, đã góp phần đặc biệt giúp sinh viên dược tiến hành được nhiệm vụ trên với kim chỉ nam của môn học là:Cung cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật về dược lý như: dược động học, công dụng và cơ chế" tác dụng, công dụng không mong muốn và vận dụng điều trị của thuốc.Giáo trình “Dược lý học” vày tập thể cán bộ - bộ môn Dược lực trường Đại học Dược tp hà nội biên soạn đa số dùng làm tài liệu học tập đến sinh viên dược năm sản phẩm công nghệ ba, đồ vật tư. Ko kể ra, nó cũng có thể là tài liệu tìm hiểu thêm cho các fan hâm mộ quan tâm. Sách được tạo thành hai tập tương tự với nhị học phần của môn học.Tập 1 gồm hầu hết phần dược lý đại cương và gồm thêm nhị chương: thuốc chức năng trên hệ thần gớm thực vật với thuốc tác dụng trên hệ thần ghê trung ương.Tập 2 gồm những chương: thuốc tác dụng trên những cơ quan, đội thuốc hóa trị liệu, ngộ độc với giải độc thuốc... Những thuốc được trình bày theo team về những điểm cơ bản của dược đụng học, tác dụng, hiệ tượng tác dụng, những tính năng không mong muốn và áp dụng điều trị. Vào từng nhóm, chúng tôi giới thiệu một số trong những thuốc đại diện cũng theo văn bản trên.
MỤC LỤCLời giới thiệu3Lời nói đầu5Mở đầu9Chương 1. Hấp thu, phân bố, đưa hóa, đào thải và dược động học cơ bản111. Hấp thu(Absorption)122. Phân bố(Distribution)223. Gửi hóa(Metabolism)254. Thải trừ(Elimination)31Chương 2. Chức năng của thuốc391. Một trong những khái niệm392. Cơ chế tính năng của thuốc413. Những yếu tố tác động đến tác dụng của thuốc464. Làm phản ứng vô ích của thuốc(Adverse drug reaction- ADR)63Chương3.Thuốc tác dụng trên hệ thần gớm trung ương68Đại cương681. Các chất trung gian dẫn truyền của hệ thần tởm trung ương682. Kênh ion703. Những nhóm thuốc tính năng trên hệ thần kinh trung ương71Thuốc khiến mê721. Đại cương722. Thuốc tạo mê con đường hô hấp743. Thuốc gây mê mặt đường tĩnh mạch79Thuốc khiến tê831. Đại cương832. Thuốc gây tê có cấu trúc
Ester853. Thuốc gây tê có cấu trúc
Amid864.Thuốc gây tê có kết cấu khác88Thuốc an thần - gây ngủ901. Đại cương902. Dẫn xuất của
Acid Barbituric913. Dẫn xuất
Benzodiazepin954.Các dẫn xuất khác98Thuốc bớt đau trung ương1011. Đại cương1012. Thuốc nhà vận bên trên Receptor Opioid1033. Thuốc công ty vận - 1-1 hỗn phù hợp và công ty vận từng phần1104. Thuốc solo đơn thuần trên Receptor Opioid111Thuốc chống động kinh1131. Đại cương1132. Những thuốc phòng động kinh114Thuốc kích đam mê thần ghê trung ương1221. Đại cương1222. Thuốc chức năng ưu tiên trên vỏ não1233. Dung dịch kích say đắm ưu tiên trên hành não1244. Thuốc tính năng ưu tiên trên tủy sống126Thuốc điều trị náo loạn tâm thần128Thuốc ức chế tâm thần1281. Đại cương1282. Dần xuất Phenothiazin1293. Dần dần xuất Butyrophenon1314. Dần dần xuất Benzamid1325. Các thuốc khác133Thuốc kháng trầm cảm1351. Đại cương1352. Dung dịch ức chế Monoamin Oxydase (IMAO)1353. Thuốc kháng trầm cảm ba vòng1374. Thuốc ức chế chọn lọc thu hồi Serotonin1395. Thuốc chống trầm cảm khác140Thuốc điều hòa vận động tâm thần141Lithium141Chương 4. Thuốc công dụng trên hệ thần tởm thực vật1431. Đại cương1432. Thuốc kích ham mê hệ Adrenergic (Thuốc cường giao cảm)1563. Dung dịch ức chế hệ Adrenergic (Thuốc hủy giao cảm)1654. Dung dịch kích say mê hệ Cholinergic (Thuốc cường phó giao cảm)1735. Thuốc ức chế hệ Cholinergic (Thuốc bỏ phó giao cảm)180Mục lục tra cứu theo tên thuốc187Tài liệu tham khảo193

Bình luận


0/1500
Chủ đề vượt trội S&#x
E1;ch tham khảo S&#x
E1;ch sau đại học S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n đề S&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh
E1;ch điện tử bản quyền - cung cấp bởi NXB Y học d&#x
E0;nh mang lại c&#x
E1;c tổ chức, nh&#x
E0; trường...Bản hướng dẫn bỏ ra tiết bạn đọc l&#x
E0; th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n của tổ chức; trường học... Sử dụng hệ thống dịch vụ d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *