✅ Sách Hóa 9 Pdf - Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa chất hóa học 9 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kỹ năng và nội dung chương trình SGK chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Sách hóa 9 pdf

Mục lục Sách giáo khoa hóa học 9:Chương 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.Bài 1 (1 tiết): tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự việc phân loại oxit.Bài 2 (2 tiết): một số oxit quan liêu trọng.Bài 3 (1 tiết): tính chất hoá học tập của axit.Bài 4 (2 tiết): một vài axit quan trọng.Bài 5 (1 tiết): Luyện tập: đặc thù hoá học của oxit và axit.Bài 6 (1 tiết): Thực hành: tính chất hoá học tập của oxit với axit.Bài 7 (1 tiết): đặc thù hoá học tập của bazơ.Bài 8 (2 tiết): một số bazơ quan liêu trọng.Bài 9 (1 tiết): tính chất hoá học của muối.Bài 10 (1 tiết): một vài muối quan tiền trọng.Bài 11 (1 tiết): Phân bón hoá học.Bài 12 (1 tiết): mối quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ.Bài 13 (1 tiết): luyện tập chương 1: những loại hợp chất vô cơ.Bài 14 (1 tiết): Thực hành: đặc điểm hoá học của bazơ và muối.Chương 2 KIM LOẠI.Bài 15 (1 tiết): đặc điểm vật lí của kim loại.Bài 16 (1 tiết): tính chất hoá học tập của kim loại.Bài 17 (1 tiết): Dãy vận động hoá học tập của kim loại.Bài 18 (1 tiết): Nhôm.Bài 19 (1 tiết): Sắt.Bài trăng tròn (1 tiết): kim loại tổng hợp sắt: Gang, thép.Bài 21 (1 tiết): Sự ăn mòn kim loại và bảo đảm an toàn kim loại không trở nên ăn mòn.Bài 22 (1 tiết): rèn luyện chương 2: Kim loại.Bài 23 (1 tiết): Thực hành: đặc thù hoá học tập của nhôm với sắt.Bài 24 (1 tiết): Ôn tập học kì 1.Chương 3 PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.Bài 25 (1 tiết): tính chất của phi kim.Bài 26 (2 tiết): Clo.Bài 27 (1 tiết): Cacbon.Bài 28 (1 tiết): các oxit của cacbon.Bài 29 (1 tiết): Axit cacbonic và muối cacbonat.Bài 30 (1 tiết): Silic. Công nghiệp silicat.Bài 31 (2 tiết): qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học.Bài 32 (1 tiết): rèn luyện chương 3: Phi kim – sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học.Bài 33 (1 tiết): Thực hành: đặc thù hóa học tập của phi kim cùng hợp chất của chúng.Chương 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU.Bài 34 (1 tiết): định nghĩa về hợp hóa học hữu cơ với hoá học hữu cơ.Bài 35 (1 tiết): cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ.Bài 36 (1 tiết): Metan.Bài 37 (1 tiết): Etilen.Bài 38 (1 tiết): Axetilen.Bài 39 (1 tiết): Benzen.Bài 40 (1 tiết): Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên.Bài 41 (1 tiết): Nhiên liệu.Bài 42 (1 tiết): rèn luyện chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu.Bài 43 (1 tiết): Thực hành: tính chất của hiđrocacbon.Chương 5 DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME.Bài 44 (1 tiết): Rượu etylic.Bài 45 (2 tiết): Axit axetic.Bài 46 (1 tiết): Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic.Bài 47 (1 tiết): chất béo.Bài 48 (1 tiết): Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.Bài 49 (1 tiết): Thực hành: đặc điểm của rượu cùng axit.Bài 50 (1 tiết): Glucozơ.Bài 51 (1 tiết): Saccarozơ.Bài 52 (1 tiết): Tinh bột với xenlulozơ.Bài 53 (1 tiết): Protein.Bài 54 (2 tiết): Polime.Bài 55 (1 tiết): Thực hành: đặc thù của gluxit.Bài 56 (2 tiết): Ôn tập cuối năm.Phụ lục 1.Phụ lục 2.Mục lục tra cứu.Mục lục.

TẢI XUỐNG PDF


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI NHẤT


GIỚI THIỆU


THI247.com là trang web chia sẻ kiến thức, tài liệu, đề kiểm tra, đề thi học tập kỳ và đề thi thử những môn thi THPT nước nhà miễn phí.

Xem thêm: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng của phần mềm stellarium


những tài liệu bên trên THI247.com được shop chúng tôi sưu trung bình từ social Facebook cùng Internet. THI247.com không chịu trách nhiệm về những nội dung bao gồm trong tài liệu.
Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và chế tạo .Sách tất cả năm chương cung ứng cho học sinh những kỹ năng và kiến thức về công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, siêng đề hóa học …

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1. đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân loại oxit
Bài 2. Một số oxit quan lại trọng
Bài 3. đặc thù hóa học tập của axit
Bài 4. Một số trong những axit quan tiền trọng
Bài 5. Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit và axit
Bài 6. Thực hành: đặc thù hóa học tập của oxit cùng axit
Bài 7. đặc thù hóa học của bazơ
Bài 8. Một trong những bazơ quan liêu trọng
Bài 9. đặc thù hóa học tập của muối
Bài 10. Một vài muối quan liêu trọng
Bài 11. Phân bón hóa học
Bài 12. Mối quan hệ giữa những loại hóa học vô cơ
Bài 13. Luyện tập chương 1: những hợp hóa học vô cơ
Bài 14. Thực hành: đặc thù hóa học của bazơ cùng muối
Đề bình chọn 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại
Bài 16. đặc điểm hoá học tập của kim loại
Bài 17. Dãy chuyển động hoá học của kim loại
Bài 18. Nhôm
Bài 19. Sắt
Bài 20. Kim loại tổng hợp sắt: Gang, thép
Bài 21. Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo kim loại không xẩy ra ăn mòn
Bài 22. Rèn luyện chương 2: Kim loại
Bài 23. Thực hành: tính chất hóa học tập của nhôm với sắt
Bài 24. Ôn tập học kì 1Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – chất hóa học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 9

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25. đặc điểm của phi kim
Bài 26. Clo
Bài 27. Cacbon
Bài 28. Những oxit của cacbon
Bài 29. Axit cacbonic với muối cacbonat
Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.Bài 31. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Bài 33. Thực hành: tính chất hóa học của phi kim cùng hợp hóa học của chúng
Đề soát sổ 15 phút – Chương 3 – hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 34. Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ cùng hoá học tập hữu cơ
Bài 35. Kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ
Bài 36. Metan
Bài 37. Etilen
Bài 38. Axetilen
Bài 39. Benzen
Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41. Nhiên liệu
Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 43. Thực hành: đặc điểm của Hiđrocacbon
Đề chất vấn 15 phút – Chương 4 – hóa học 9Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 44. Rượu etylic
Bài 45. Axit axetic
Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic
Bài 47. Chất béo
Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 49. Thực hành: đặc điểm của rượu cùng axit
Bài 50. Glucozơ
Bài 51. Saccarozơ
Bài 52. Tinh bột cùng xenlulozơ
Bài 53. Protein
Bài 54. Polime
Bài 55. Thực hành: tính chất của gluxit
Bài 56. Ôn tập cuối năm – chất hóa học 9Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 9Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 9
*

*

*

*

*

Mê tải Sách là tủ sách sách online chất nhận được người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Cửa hàng chúng tôi có tương đối nhiều sách thuộc nhiều thể các loại với những format Ebook phổ biến cho smartphone và vật dụng tính. Các bạn đọc hoàn toàn có thể xem online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.


Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được đọc trên Internet. Shop chúng tôi không sở hữu hay chịu đựng trách nhiệm ngẫu nhiên thông tin làm sao trên web này. Giả dụ làm tác động đến cá nhân hay tổ chức nào, lúc được yêu thương cầu, công ty chúng tôi sẽ để ý và gỡ bỏ ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *