SÁCH TOÁN LỚP 1 PDF - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 1

Sách giáo khoa Toán lớp 1, gồm những phần: các số đến 10, hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 10. Các số vào phạm vi 100, đo độ dài. Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 100, đo thời gian.

Bạn đang xem: Sách toán lớp 1 pdf

Mục Lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 1:

1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Nhiều hơn, ít hơn
Hình vuông, hình tròn
Hình tam giác
Luyện tập về hình tam giác
Các số 1, 2, 3Luyện tập về các số 1, 2, 3Các số 1,2,3,4,5Luyện tập về những số 1, 2, 3, 4, 5Bé hơn. Dấu nhỏ xíu hơn
Lớn hơn. Dấu bự hơn
Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn
Bằng nhau. Lốt bằng
Luyện tập về dấu to hơn, nhỏ tuổi hơn với dấu bằng
Luyện tập tầm thường về các dấu bự hơn, nhỏ tuổi hơn với dấu bằng
Số 6Số 7Số 8Số 9Số 0Số 10Luyện tập số 10Luyện tập tầm thường về số 10Luyện tập tầm thường về số 10 (tiếp theo)

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10

Phép cộng trong phạm vi 3Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3Phép cùng trong phạm vi 4Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4Phép cộng trong phạm vi 5Luyện tập phép cùng trong phạm vi 5Số 0 trong phép cộng
Luyện tập số 0 trong phép cộng
Luyện tập tầm thường số 0 vào phép cộng
Phép trừ vào phạm vi 3Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3Phép trừ vào phạm vi 4Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4Phép trừ trong phạm vi 5Luyện tập phép trừ vào phạm vi 5Số 0 vào phép trừ
Luyện tập số 0 trong phép trừ
Luyện tập thông thường số 0 vào phép trừ
Luyện tập thông thường số 0 trong phép trừ (tiếp theo)Phép cùng trong phạm vi 6Phép trừ trong phạm vi 6Luyện tập phép cộng, phép trừ vào phạm vi 6Phép cộng trong phạm vi 7Phép trừ trong phạm vi 7Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7Phép cùng trong phạm vi 8Phép trừ trong phạm vi 8Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8Phép cộng trong phạm vi 9Phép trừ trong phạm vi 9Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9Phép cùng trong phạm vi 10Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10Phép trừ vào phạm vi 10Luyện tập phép trừ vào phạm vi 10Bảng cùng và bảng trừ trong phạm vi 10Luyện tập bảng cùng và bảng trừ trong phạm vi 10Luyện tập tầm thường trang 89Luyện tập chung trang 90Luyện tập thông thường trang 91Luyện tập chung trang 92

3. CÁC SỐ vào PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Điểm.Đoạn thẳng
Độ dài đoạn thẳng
Thực hành đo độ dài
Một chục, tia số
Mười một, mười hai
Mười ba, mười bốn, mười lăm
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Hai mươi, nhì chục
Phép cộng dạng 14 + 3Luyện tập phép cộng dạng 14+3Phép trừ dạng 17 – 3Luyện tập phép trừ dạng 17-3Phép trừ dạng 17 – 7Luyện tập trang 113Luyện tập tầm thường trang 114Bài toán có lời văn
Giải toán gồm lời văn
Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
Luyện tập trang 121Luyện tập trang 122Vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài mang lại trước
Luyện tập phổ biến trang 124Luyện tập tầm thường trang 125Các số tròn chục
Cộng những số tròn chục
Luyện tập trang 130Trừ các số tròn chục
Luyện tập trang 132Điểm sinh sống trong, điểm ở ngoại trừ một hình
Luyện tập chung trang 135Các số tất cả hai chữ số
Các số có hai chữ số (tiếp theo)Các số gồm hai chữ số (tiếp theo)So sánh các số bao gồm hai chữ số
Luyện tập trang 144Bảng các số từ một đến 100Luyện tập trang 146Luyện tập phổ biến trang 147Giải việc có lời văn (tiếp theo)Luyện tập trang 151Luyện tập tầm thường trang 152

4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100

Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)Luyện tập trang 156Luyện tập trang 157Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ ko nhớ)Phép trừ vào phạm vi 100 (trừ ko nhớ) (tiếp theo)Luyên tập trang 160Các ngày vào tuần lễ
Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100Luyện tập trang 163Đồng hồ, thời gian
Luyện tập trang 167Luyện tập bình thường trang 168Luyện tập bình thường trang 169Ôn tập : các số mang lại 10Ôn tập : các số mang đến 10 (tiếp theo)Ôn tập : những số mang đến 10 trang 172Ôn tập : các số mang lại 10 trang 173Ôn tập : các số cho 100 trang 174Ôn tập : các số mang lại 100 trang 175Ôn tập : những số mang đến 100 trang 176Luyện tập chung trang 178 SGKLuyện tập phổ biến trang 179 SGKLuyện tập phổ biến trang 180 SGKLuyện tập phổ biến trang 181 SGK

2.

Xem thêm: Hướng dẫn các cách thực hiện một lệnh trong word giúp bạn soạn

mua sách giáo khoa toán 1 chân trời sáng sủa tạo3. Download sách giáo khoa toán 1 tập 1,2 Kết nối học thức với cuộc sống4. Tải sách giáo khoa toán 1 tập 1,2 cùng học để phát triển năng lực

5. Tải sách giáo khoa toán 1 tập 1,2 bởi sự đồng đẳng và dân chủ trong giáo dục


Ebook cùng các loại (129)
*

Vở bài bác tập toán 1 tập 2 (bản đầy đủ)*

Vở bài xích tập toán 1 tập 1 (bản đầy đủ)Clear
Sub màu sắc Link
Clear
Sub Bg Color
Clear
Vertical menu
Title Bg
Clear
Title Color
Clear
Bg Icon Color
Clear
Text Color
Clear
Color link li > a, .verticalmenu .navbar-nav > li > a > .caret,.verticalmenu .navbar-nav > li > a span" data-attrs="color">Clear
Sub màu sắc Link
Clear
Border color li" data-attrs="border-color">Clear
Footer
Bg-color Footer Top
Clear
Background Color
Clear
Background Powered
Clear
Background Image
Clear

Those Images in thư mục YOURTHEME/img/patterns/


Icon Color
Clear
Icon Border
Clear
Text Color
Clear
Link Color
Clear
Products
Product Name
Clear
Color Price
Clear
Color Price New
Clear
Color Price Old
Clear
Icon Color
Clear
Color địa chỉ cửa hàng To Cart
Clear
Icon Cart Bg
Clear
Icon Cart Color
Clear
Quick
View-zoom Bg
Clear
Quick
View-zoom Color
Clear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *